Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Umění spojuje - odborné stáže pro umělecké obory

Umění spojuje - odborné stáže pro umělecké obory
(č. projektu 2017-1-CZ01-KA102-034532)

14 ti denní stáž pro žáky uměleckých oborů v Bulharském Balchiku – termín 30. 9. – 15. 10. 2017

Projekt je zaměřen na odborné stáže v kulturních institucích v Balčiku. Do projektu je zapojeno 18 účastníků, 6 žáků z každého maturitního oboru, vybráni jsou i náhradníci. Účastníci jsou vybráni na základě stanovených výběrových kritérií: studijní výsledky, otevřenost k novým poznatkům a motivovanost k vzdělávání nad rámec školních povinností, schopnost pracovat v týmu i samostatně a jazyková vybavenost.

Výtvarné zpracování skla - praxe v oddělení propagace DKI KC "Dvoreca" se zaměřením na navrhování upomínkových předmětů s využitím sklářského materiálů a propagaci cestovního ruchu, čímž jako škola v síti ASPnet UNESCO navazujeme na téma stanovené OSN pro rok 2017 Cestovní ruch.

Užitá malba - praxe v Městské galerii se zaměřením na výstavní činnost, práci v depozitáři, archivace a udržování historických maleb.

Průmyslový design – praxe u městských architektů na projektu "Revitalizace promenády" se zaměřením na městský mobiliář (lavičky, koše, květináče, přístřešky apod.).

V měsíci září 2017 proběhla přípravná část - přednášky, ve které kromě administrace proběhla také kulturní, odborná a jazyková příprava účastníků.

Samotná odborná stáž začíná 30. 9. a končí 15. 10. 2017. Konec projektu – červen 2018.

Realizace projektu: 1. června 2017 – 30. května 2018

Přihlášku odevzdávejte do 9. června 2017

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny 15. června 2017

Další informace: Mgr. Krasimira Kolčeva 774 120 838 nebo Bc. Kateřina Hofmannová 604 683 849