Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti střední školy

Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, je ředitel střední školy povinen zpracovat každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok a zveřejnit ji vždy na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2008/2009

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2006/2007

Výroční zpráva 2005/2006

Výroční zpráva 2004/2005

Výroční zpráva 2003/2004

Výroční zpráva 2002/2003

Výroční zpráva 2001/2002

Výroční zpráva 2000/2001