Hejtman Zlínského kraje navštívil školu v rámci DOD !Přípravný kurz k talentové zkoušce od 4.10. - více ZDE.Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Zvýhodnění oboru Sklář

SKLÁŘ – finančně podporovaný obor

Obor: 28-58-H/01 Sklář se zaměřením na duté a lisované sklo a technické sklo byl Radou Zlínského kraje v systému „Podpory řemesel v odborném školství“ schválen jako podporovaný obor. Finanční podporu nelze uplatnit v rámci studia kombinovaného oboru L0+H.

Výše finanční podpory pro žáky nastupující ze ZŠ činí:

1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2500,- Kč

3. ročník: 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 3000,- Kč

Jedinou podmínkou vyplacené částky je žádná neomluvená absence v daném měsíci. Žáci tak mohou získat za 3 roky studia 12 000,- Kč, při vyznamenání až 21 000,- Kč. Uvedené informace najdete také na www.zkola.cz nebo www.kr-zlinsky.cz

 

V současnosti mají o naše absolventy zájem i další sklářské firmy a ateliérové huti v Rakousku, Německu, Itálii a Norsku.

Informace podává: Ing. Jiří Tesař, +420 605 467 969jtesar@sklarskaskola.cz