Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků, vice ZDEVýstava KLENOTY v muzeu Kroměřížska potrvá do 18. 6. 2023, více k výstavě ZDE.Nová školní prodejna skla zahájila provoz !

Historie města

Valašské Meziříčí tvoří vstupní bránu do pohoří Moravskoslezské Beskydy. Vzniklo spojením obcí Meziříčí a Krásno. První zmínka o nich pochází z roku 1297. Dominantou je renesanční zámek Žerotínů z poloviny 16. století, později přestavěný v barokním stylu. Z dalších památek nelze opomenout zámek Kinských s rozsáhlou expozicí užitného skla, osvětlovacího skla, uměleckého skla a gobelínů, radnici města Krásna z roku 1765 a dřevěný kostelík svaté Trojice z počátku 17. století.
Město proslulo řemeslnou výrobou, své cechy zde měli soukeníci, obuvníci, kováři, zámečníci, bednáři, ale též pekaři a řezníci. Roku 1855 postavil hrabě Kinský sklářskou huť, kterou si pronajala a později koupila rodina Reichů. Již na konci 19. století stála sklárna na špici evropského sklářského průmyslu. Počátkem 20. století vznikla ve Valašském Meziříčí gobelínová manufaktura, jediná na Moravě a ve Slezsku.
Pro velký počet škol a tradiční podporu vzdělanosti bývá město nazýváno Valašskými Aténami. Návštěva půvabné metropole Valašska může být pro zahraniční i tuzemské návštěvníky vítaným zpestřením jejich turistických cest.


Podrobnější informace o městě Valašské Meziříčí: 

www.valasskemezirici.cz 

www.info-vm.cz

Informační centrum: 571 616 700