Termín odevzdání přihlášek ke studiu do 30. 11. 2022 !

Životní situace

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Strukturované popisy postupů, které musí škola dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů včetně příslušných lhůt naleznete na Portálu veřejné správy.