Hledáme učitele ČJL, více ZDE. V pondělí 17. 4. 2023 proběhnou individuální konzultace s pedagogy. Bližší info zdeNová školní prodejna skla zahájila provoz !

ErasmusPro 2018

Dlouhodobá stáž v projektu Kultura spojuje - odborné stáže pro umělecké obory byla zahájena 23. června a ukončena 22. září 2018. Čtyři stážisté pracovali po dobu tří měsíců pod vedením odborníků v kulturním centru Dvoreca v bulharském Balchiku. Věnovali se výrobě propagačních materiálů, organizaci kulturních událostí a muzejní edukaci. Stáž probíhala podle stanovených jednotek učení ECVET a to: Počítačová grafika - tvorba propagačních materiálů, Muzejní edukace - tvorba pomůcek a Produkce kulturních projektů a událostí.

   

 Uvítání ředitelkou kulturního centra Zheni Mihalyovou     Setkání se starostou města Valašské Meziříčí Robertem Stržínkem

Fotografie ze stáže