Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Česko-slovenská kulturní stopa v Bulharsku

Česko-slovenská kulturní stopa v Bulharsku
(č. projektu 2017-1-CZ01-KA202-035580)

Projekt byl zaměřený na uvědomění si významného přínosu české a slovenské inteligence při budování Bulharského státu na přelomu 19. a 20. století. Projekt byl koncipován na více než dvouleté období, ve kterém vznikly dva dokumentární filmy, které současné generaci a odborné veřejnosti přiblíží architekta Josefa Šnitra a významného publicistu Samuela J. Zacheje.

Do projektu byli zapojeni žáci 2. a 3. ročníku uměleckých maturitních oborů (užitá malba, výtvarné a uměleckořemeslné zpracování skla a průmyslový design) ve věku 15 - 18 let. Podstatou je realizace čtyř mezinárodních vzdělávacích aktivit.

V přípravné fázi pedagogové a jejich studenti vytvoří scénář a připraví storyboard na natáčení v Plovdivu. V průběhu těchto aktivit si žáci osvojí teoreticky i prakticky profesionální práci s kamerou a fotoaparátem (kompozice, filmové plány, úhel pohledu, využití světelných zdrojů při filmové tvorbě), střih a práce se střihem (filmová interpunkce, rytmus a gradace scény), práce se scénářem a postprodukční práce (hudba, titulky, grafický design a prezentace snímku). Důležitým faktorem je také zvýšení jazykových dovedností a komunikačních schopností žáků v anglickém jazyce, ale především také podpora seberealizace studentů a zvýšení jejich schopnosti prosadit se a umět prezentovat své dílo.

Během projektu se studenti naučí prezentovat nejen natočené snímky, ale uvedou publikum do širšího kontextu vzniku filmu, což je hlavní náplní projektu.

Po ukončení projektu účastníci získají nejen nové znalosti a dovednosti v audiovizuální tvorbě, ale rozšíří a prohloubí si kulturní povědomí a naučí se pracovat lépe v týmu, lépe komunikovat jak mezi sebou, tak i se žáky z partnerské školy.

Dopad projektu vidíme ve zlepšení prezentace zapojených škol na veřejnosti i v kruzích odborného vzdělávání. Získané znalosti a dovednosti budou začleněny do školního vzdělávacího programu škol v rámci výuky Multimediálních technologií a Dějin výtvarné kultury a obohatí výuku pro další žáky.

Spolupráce obou škol znamená navázání na tradičně velmi dobré česko - slovensko - bulharské vztahy v minulosti s provázáním na současnost.

Vzniklé filmy budou prezentovány na plovdivském filmovém festivalu Zlatý Rhyton v listopadu 2019.

Realizace projektu: 1. prosince 2017 - 31. listopad 2019

 

Vypracovala: Krasimira Kolčeva, 25. 9. 2017


Kdo byl Josef Václav Schnitter a Samuel Jaroslav Zachej?

Na tuto otázku odpoví připravované dokumentární snímky, které vznikají v rámci projektu Erasmus+ „Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku“ na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Valašské Meziříčí a v uměleckých školách v Trenčíně a v bulharském Plovdivu. Všechny tři školy se věnují tématu kulturního vlivu Čechů a Slováků v Bulharsku na přelomu 19. a 20. století.

Josef Václav Schnitter se narodil v Novém Bydžově a do Bulharska se přestěhoval na konci 19. století. Začal zde pracovat jako jeden z hlavních architektů města Plovdiv a díky jeho urbanistickému plánu se z osmi tisíc let starého města stala moderní metropole nového bulharského státu. Jeho stavby budov již celé století plní své původní funkce (např. gymnázium, radnice aj.) a jsou chloubou města Plovdiv.

Samuel Jaroslav Zachej pocházel z Bystrej (Slovenská republika) a v Sofii prožil více než 50 let svého života. Nově vznikající bulharský stát ho očaroval natolik, že se rozhodl zapojit do jeho budování jako překladatel, publicista, vládní úředník a podnikatel. Byl také spoluzakladatel a duše mnoha kulturních spolků např. "Slavjanska beseda", kde spolupracoval s bulharskou kulturní elitou. Jeho články z tohoto období jsou velmi cenné pro historiky, etnografy a sociology, protože objektivně zachytil život v novém Bulharsku.

V současné době probíhají přípravy scénářů. Natáčení proběhne v září 2018 v bulharském městě Plovdiv a okolí.

 

K. Hofmannová, K. Kolčeva

Napsali o nás: Jalovec 15. 5. 2018; Jalovec 27. 11. 2018, Jalovec 18. 12. 2019