Den otevřených dveří 8. 3. 2024V roce 2024 oslaví škola 80. výročí založení !!!Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

EDUgrant

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí se v tomto roce zapojila do programu EDUgrant.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí - EDUgrant

EDUgrant - Granty pro střední odborné školy a odborná učiliště