Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Historie

Slovo úvodem

 …na počátku Valaši svítili enem lúčama. Ale pak k nim přišel šikovný podnikatel Reich a řekl:  „Lidé na Valašsku sú pracovití a zaslúží si trochu kulturního světla.“  A tak pro ně postavil fabriky na sklo a lampy, které se staly perlami valašského kraja. Avšak noví skláři potřebovali aj vzdělání …

(citace ze staré kroniky skláren ve Valašském Meziříčí)

 

Sklářská škola ve Valašském Meziříčí navazuje na tradice dřívějšího živnostenského a továrního vzdělávání. Škola vznikla v roce 1944 a do současnosti prošla mnoha proměnami, které vždy pružně navazovaly na potřeby rozvoje výroby skla v kraji. Dnes je významným centrem sklářského vzdělávání, připravuje studenty pro výkon sklářských povolání v uměleckých oborech, řemeslných a učebních oborech.

Umělecká příprava je zajišťována ve třech výtvarných ateliérech: kresba a malba, modelování skla a tvarovaného a malovaného skla. Kvalitní praktickou přípravu zajišťuje školní sklářská huť, malířské a brusičské dílny a dílna pro výrobu ozdobných předmětů. Práce žáků školy získaly již mnoho ocenění na různých soutěžích. Část praxe je zajišťována na stážích ve sklářských firmách.

Součástí školy je špičkové laboratorní pracoviště GLASS CENTRUM, které se účastní projektů výzkumu a vývoje nových sklářských technologií a poskytuje odborné poradenské služby menším a středním sklárnám v kraji. GLASS CENTRUM má i významnou publikační činnost, prezentuje své výsledky na mezinárodních sklářských konferencích a technologických seminářích.

Škola ve spolupráci s městem a Zlínským krajem pořádá samostatné výstavy prací svých žáků i pedagogů v různých galeriích.

Budova školy 1950