Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Aktivita C3 - Trenčín - propagace, střih a produkce

2017-1-CZ01-KA202-035580

ČESKO-SLOVENSKÁ KULTURNÍ A UMĚLECKÁ STOPA V BULHARSKU

 

ZÁPIS Z AKTIVITY C3 v Strednej umeleckej škole v Trenčíne, Slovensko

Přípravná (virtuální) část na aktivitu:

Účastníci aktivity měli za úkol zpracovat materiály natočené při aktivitě C2. Podle hrubých scénářů proběhla kontrola natočených materiálů. Žáci měli navrhnout případné změny do připravených scénářů a vyhodnotit další postupy v natáčení. Účastníci pracovali nejprve samostatně (rozbory textu a natočených záběrů). Pokračovali ve skupinách, v jakých byli přiděleni k filmům – videokonference a chaty pod vedením pedagogů škol.  

Výstupy z přípravné části:

1. Dokument "Zachej" – dotáčení hraných scén ze života Zacheje, dotočit a získat historické záběry ze Sofie a jejího okolí, kde Zachej působil. Příprava otázek pro rozhovor s Katarínou Sedlákovou – autorkou knihy o Zachejovi. Připravit plán natáčení pro C3 na Slovensku.

2. Dokument "Schnitter" – po překladech natočených rozhovorů účastníci připraví změny v původním scénáři. Dotočení rozhovoru se starostou města Sevlievo k první budově, kterou Schnitter postavil, dotočení ilustračních záběrů Plovdivu a dokumentů od M. Schnitter. Dodělat finální scénář ke střihu společně na aktivitě C3 na Slovensku.   

 

Náplň aktivity: střih a úprava dokumentárního materiálu, natáčení hraných scén, interview s Katarínou Sedlákovou, postprodukce videomateriálů a fotomateriálů, tvorba plakátu jako forma prezentace, dokončení finálních scénářů ke střihu (přesné časy a záběry, příprava textu k načítání aj.), aktivity zaměřené na osobnostní rozvoj žáků.  Termín aktivity: 8. – 12. 4. 2019

Popis jednotlivých činností v jednotlivých dnech:

1. den – zahájení aktivity, oficiální přijetí vedením školy, prohlídka školy a seznámení s pracovním prostředím. Přednáška – tvorba propagačních materiálů v historických souvislostech – vývoj a používané techniky a média. Významní představitelé plakátové tvorby. Plakát jako reklama, filmový plakát a jeho náležitosti.

Rozdělení do pracovních týmů 1Bg+1Čr+1Sr Příprava vizuální propagace – brainstorming, kresebné návrhy – rozvoj komunikačních dovedností, schopnost prosadit se v týmu a rozdělení činností.

 

2. den -  práce ve skupinách 1." Zachej" a 2."Schnitter"

Obě skupiny se podíleli na přípravě techniky pro natáčení rozhovoru v interiéru: nastavení kamer, příprava "green boxu", osvětlení, zvuk – zkoušky techniky, rozdělení jednotlivých úkolů pro hladký průběh natáčení.

Skupina 1. Natáčení rozhovoru s Katarínou Sedlákovou

Skupina 2. Scénář pro střih dokumentu – časové kódy rozhovorů (přehrávání rozhovorů a přesný záznam času "přímé řeči").

Práce v týmech na vizuální propagaci filmů – podle rozdělení do skupin předchozího dne.

 

3. den – natáčení v exteriérech pro dokument "Zachej" – Kláštor pod Znievem, rozhovor s historikem, návštěva Prvního katolíckého gymnázia (diecézní knihovna a památník).

Procvičování fotografování a natáčení v exteriérech – objekty lidové architektury v Čičmanech – Převod fotografií na volnou grafiku, úprava fotografií, prezentace fotografií a grafických prací (práce s multimediální technikou, zaměřeno na sebedůvěru a sebeprezentaci své vlastní tvorby).

 

4. den – seznámení s městem Trenčín – komentovaná prohlídka centra města vedená účastníky z SUSTN, návštěva Trenčínského hradu, muzeí a galerií (rozvoj vnější komunikace, neformální komunikace v AJ, posilování tolerance a úcty mezi národy a kulturami).

Práce ve skupinách 1." Zachej" a 2."Schnitter" – postprodukce natočených záběrů, zaznamenávání časových kódů a výběr vhodných ilustrační záběrů.

Dokončení vizuálního stylu pro propagaci dokumentárních filmů – práce v týmech.

 

5. den – prezentace skupin vizuálních stylů – plakátů podle skupin – výběr nejlepších plakátů, hodnocení práce. Fotografování v historických kostýmech.

Ukončení aktivity – rozdělení dalších činností a úkolů.

SUPŠ sklářská VM, ČR – dokončení finálního scénáře "Schnitter" ke střihu a překlad do BG, zajištění archivních záběrů, překlad titulků k "Zachejovi".

SUSTN, SR – střih film "Zachej", dotočení ilustračních záběrů, příprava titulků.

NGSEI, BG – střih film "Schitter", dotočení záběrů, namlouvání textů.

Podoba dokumentárních filmů: "Schnitter" v bulharštině s českými titulky, "Zachej" ve slovenštině s bulharskými titulky. Zvolená jazyková forma je pro plánovanou prezentaci na bulharském filmovém festivalu. Překlady zajišťuje SUPŠ sklářská VM.

Organizace mezinárodního projektového setkání M2 4. – 6. 10 2019 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – na M2 bude první projekce obou dokumentárních filmů, řešit se budou další postupy práce a prezentace filmů a plán činností na poslední vzdělávací aktivitu C4.


FOTODOKUMENTACE AKTIVITY