DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 14. října 2022, více ZDE.Výstava v Holešově - 22. 9. - 27.11. 2022Výstava k Mezinárodnímu roku skla 2022 ZDE.

Úspěchy školy

Křížová cesta pro klášterní zahradu v Zašové

Matice zašovská, organizace, která se stará kromě jiného o smysluplné využití areálu bývalého trinitářského kláštera v Zašové, oslovila v loňském roce SUPŠ sklářskou ve Val. Meziříčí s nabídkou malířské zakázky. Jednalo se o namalování 14 zastavení tzv. křížové cesty sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Tohoto úkolu se chopili žáci čtvrtého ročníku oboru užitá malba spolu s pedagogickým vedením. Technikou malby plošnými barvami na skle vytvořil každý dvě varianty výjevu ve formátu 24 x 30 cm. Obrázky budou následně zasazeny do sloupů symbolicky ve tvaru kříže, jež budou vytvořeny z oceli zvané corten. Tento materiál je charakteristický korozní vrstvou, což přispěje výtvarnému vyznění celého díla. Podobu sloupů navrhl akad. arch. Libor Sošťák. V červenci 2020, v rámci tradiční zašovské poutě konané 4. - 5. 7., proběhne představení celého projektu s výstavou maleb, přípravných skic i ukázkou jednoho ze sloupů. Křížová cesta bude instalována v areálu klášterní zahrady v Zašové během léta a podzimu.

Slavnostní předání maleb proběhlo ve škole ve čtvrtek 23. 1. 2020 za účasti starosty Zašové Jiljího Kubrického, ředitele školy Jiřího Pivovarčíka a zástupců Matice zašovské Josefa Krůpy a Jiřího Šimčíka.

Malby vytvořili:
žáci - Štěpánka Adámková, Sabina Bartasová, Šimon Bolcek, Adriana Drexlerová, Sarah Charlotte Grundzová, Tereza Hambálková, Renata Jelínková, Veronika Olivová, Kateřina Pavlíková, Gabriela Sklenářová, Natálie Vrátná
učitelky: Jitka Skočková, Nikola Kostková

 

 

 

Úspěch v soutěži Oskar Ostrava 2019

Získali jsme čestné uznání umělecké rady SUŠ Ostrava v soutěžním bienále pro žáky malířských oborů středních a vyšších odborných škol s názvem Oskar Ostrava 2019. Konkrétně za obraz Brzy, který namalovala Renata Jelínková ze 4. B oboru užitá malba.

  

  

  

 

Finále soutěže Máš umělecké střevo! 2019

Žáci třetího ročníku oboru užitá malba se se svým projektem „Daruj, co nepotřebuješ“ probojovali do finále mezinárodní soutěže Máš umělecké střevo, kterou pořádá Národní Galerie v Praze, Centrum současného umění DOX a Moravská galerie v Brně. Téma letošního ročníku bylo Sběratelství. Finále proběhlo 26. 4. v DOXu. Všechny finálové projekty byly v DOXu vystaveny a mohla je shlédnout široká veřejnost.

 

  
 

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ BIXL 2017 ZWIESEL

V soutěži na nový skleněný design nádobek na šňupací tabák, kterou pořádá Muzeum skla v německém Zwieselu, zvítězila studentka 1. ročníku Designu skla Karolína Šacherová. Zvláštní cenu Jana Kubeho získala opět studentka 1. ročníku Designu skla Pavla Pšenicová. Do soutěže se přihlásilo 320 účastníků a byly rozdány pouze 3 ceny.

   

                práce Karolíny Šacherové, 1. místo                                      práce Pavly Pšenicové, zvláštní cena

 

STUDENTSKÝ DESIGN PRAHA 2017

Soutěžní přehlídka studentského designu pořádaná Asociací středních uměleckoprůmyslových škol představila v pražském paláci Adria dvacet laureátů, kteří se budou dále prezentovat na říjnovém Designbloku v Praze. Škola získala dvě ocenění za práci Kateřiny Bušové (4. ročník) a Anety Vragové (4. ročník). Obě studentky z ateliéru Design skla.

  

                                                                         soubor Sky Anety Vragové

 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ OTISK KŘÍDEL

Práce našich studentek se umístily v soutěži, kterou vyhlásilo Muzeum moderního umění v Olomouci k výstavě Šumění andělských křídel. Cenu získala Blanka Kristová ze 4. ročníku oboru Užitá malba a Johana Hrušková z 2. ročníku oboru Design skla. Všechny oceněné práce byly během února a března 2017 k vidění v Arcidiecézním muzeu v Olomouci v Café Amadeus. 

   

                            obraz Blanky Kristové                                                                             instalace Johany Hruškové

SOUTĚŽ FIGURA 2016

V letošním ročníku soutěže Figura 2016, kterou pořádá SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, získala škola tři ocenění. V kategorii kresba figury obsadila 1. místo Blanka Kristová, 2. místo Anastázie Sedlářová a 3. místo Terezie Vaňková.

http://www.supsck.cz/aktuality/vernisaz-figura-16/