Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Úspěchy školy

Dne 20.10. v rámci uměleckohistorické olympiády žáci naší školy poměřili své znalosti v oblasti dějin umění v kontextu středoškolského studia.
Náš program začal nejprve v budově jezuitského konviktu, kde žáci absolvovali odborný test. Okolo třinácté hodiny jsme se přesunuli na Dolní náměstí, kde se žáci seznámili s historií nejznámějších staveb Olomouce. Prohlídka historického města byla vždy doprovázena výkladem. Žáci si prohlédli různé architektonické styly (od románského umění až po umění 20. století). V závěru dne nás čekalo vyhlášení výsledků.
Naši školu úspěšně reprezentovaly 3 žačky: Anna Pernicová, Pavla Najtová a Jitka Chromková. V konkurenci gymnázií i odborných středních škol se Anna Pernicová umístila na 5. místě, Jitka Chromková se umístila na 3. místě a Pavla Najtová se umístila na 2. místě.
Díky vlakovému zpoždění jsme měli možnost navštívit také galerii Telegraph a zhlédnout výstavu zabývající se současnou britskou malbou.

Projekt Erasmus+ 2017-1-CZ01-KA202-035580 s názvem „Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku“ získal ocenění The European Innovative Teaching Award (EITA).

certifikat.pdf

Slavnostní předávání ocenění European Innovative Teaching Award 2022 za projekt Erasmus+ „Česko-Slovenská kulturní stopa v Bulharsku“ proběhlo 17. 10. 2022 v Praze a 24. – 26. 10. 2022 v Bruselu. Ocenění uděluje Evropská komise inovativním projektům Erasmus+ z oblasti školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy.

Do Kaiserštejnského paláce v  Praze si pro ocenění přijely dne 17. října koordinátorky projektu Krasimira Kolčeva a Kateřina Hofmannová společně s ředitelem školy Jiřím Pivovarčíkem. Slavnostního předávání se zúčastnily také zástupkyně partnerské školy ze Slovenska Iveta Ochránková a Alena Straňáková.

Programu v Bruselu se za školu zúčastnila Kateřina Hofmannová, která reprezentovala společně s dalšími třemi kolegy oceněné školy za Českou republiku. 

Projekt Erasmus+ Česko-slovenská kulturní stopa v Bulharsku, který se realizoval v letech 2017 – 2019, realizovala Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí ve spolupráci s National high school for performing and screen arts, Plovdiv, Bulharsko a Školou uměleckého priemyslu Trenčín, Slovensko. Během aktivit vznikly dva krátké dokumentární filmy, které nám nejen přiblížily společnou historii, ale žáci také získali zkušenosti s profesionální prací ve filmovém prostředí.

Ocenění si velmi vážíme a je to pro nás skvělá zpětná vazba. Za celý realizační tým děkujeme všem zapojeným žákům a pedagogům!

Úspěch v soutěži Oskar Ostrava 2019

Získali jsme čestné uznání umělecké rady SUŠ Ostrava v soutěžním bienále pro žáky malířských oborů středních a vyšších odborných škol s názvem Oskar Ostrava 2019. Konkrétně za obraz Brzy, který namalovala Renata Jelínková ze 4. B oboru užitá malba.

  

  

  

 

Finále soutěže Máš umělecké střevo! 2019

Žáci třetího ročníku oboru užitá malba se se svým projektem „Daruj, co nepotřebuješ“ probojovali do finále mezinárodní soutěže Máš umělecké střevo, kterou pořádá Národní Galerie v Praze, Centrum současného umění DOX a Moravská galerie v Brně. Téma letošního ročníku bylo Sběratelství. Finále proběhlo 26. 4. v DOXu. Všechny finálové projekty byly v DOXu vystaveny a mohla je shlédnout široká veřejnost.

 

  
 

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ BIXL 2017 ZWIESEL

V soutěži na nový skleněný design nádobek na šňupací tabák, kterou pořádá Muzeum skla v německém Zwieselu, zvítězila studentka 1. ročníku Designu skla Karolína Šacherová. Zvláštní cenu Jana Kubeho získala opět studentka 1. ročníku Designu skla Pavla Pšenicová. Do soutěže se přihlásilo 320 účastníků a byly rozdány pouze 3 ceny.

   

                práce Karolíny Šacherové, 1. místo                                      práce Pavly Pšenicové, zvláštní cena

 

STUDENTSKÝ DESIGN PRAHA 2017

Soutěžní přehlídka studentského designu pořádaná Asociací středních uměleckoprůmyslových škol představila v pražském paláci Adria dvacet laureátů, kteří se budou dále prezentovat na říjnovém Designbloku v Praze. Škola získala dvě ocenění za práci Kateřiny Bušové (4. ročník) a Anety Vragové (4. ročník). Obě studentky z ateliéru Design skla.

  

                                                                         soubor Sky Anety Vragové

 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ OTISK KŘÍDEL

Práce našich studentek se umístily v soutěži, kterou vyhlásilo Muzeum moderního umění v Olomouci k výstavě Šumění andělských křídel. Cenu získala Blanka Kristová ze 4. ročníku oboru Užitá malba a Johana Hrušková z 2. ročníku oboru Design skla. Všechny oceněné práce byly během února a března 2017 k vidění v Arcidiecézním muzeu v Olomouci v Café Amadeus. 

   

                            obraz Blanky Kristové                                                                             instalace Johany Hruškové

SOUTĚŽ FIGURA 2016

V letošním ročníku soutěže Figura 2016, kterou pořádá SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, získala škola tři ocenění. V kategorii kresba figury obsadila 1. místo Blanka Kristová, 2. místo Anastázie Sedlářová a 3. místo Terezie Vaňková.

http://www.supsck.cz/aktuality/vernisaz-figura-16/