Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Druhé mezinárodní setkání

Druhé mezinárodní setkání projektu proběhlo v termínu 5. - 6. 10. 2019

 

Přítomni: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí (SUPŠS VM): Jiří Pivovarčík, ředitel školy, Krasimira Kolčeva – koordinátorka a realizátorka projektu, Kateřina Hofmannová – realizátorka projektu, Šárka Skočková – ekonomka projektu. Stredná škola umeleckého priemyslu Trenčín (SŠUPT): Iveta Ochránková a Jana Tesarčíková – realizátorky projektu. Natsionalna Gimnaziya za stsenichni ekranni izkustva Plovdiv (NGSEI): Vasko Vlasakov a Plamen Petrov Hristozov – realizátoři projektu

1. Zahájení setkání a přivítaní účastníků ředitelem školy: ředitel SUPŠS VM Jiří Pivovarčík společně s Krasimirou Kolčevou přivítali zástupce jednotlivých škol na posledním mezinárodním setkání v projektu.

2. Hodnocení dosavadního průběhu projektu, jeho aktivit, plnění náplně a cílů projektu: Krasimira Kolčeva a Kateřina Hofmannová zhodnotily dosavadní průběh projektu – organizace proběhlých vzdělávacích aktivit, komunikace mezi partnery a zapojení žáků do projektu. Projekt probíhá dle stanoveného harmonogramu a oba filmy jsou ve fázi dokončení.  Naplánované aktivity proběhly v termínech, které odsouhlasili všechny zapojené organizace v součinnosti s organizacemi školních roků v jednotlivých školách. Všechny strany pozitivně vnímají zapojení, nadšení a aktivitu zapojených žáků a přínos zpracovaného materiálu ve vzdělávání žáků (nástin politické situace, otázka slovanství, budování nových států apod.)

3. Dokumentární film "Zachej": proběhla projekce hrubého sestřihu filmu. Během diskuze se řešili překlady titulků, změny barevných podkladů, větší použití archivních záběrů pro zlepšení dynamiky filmu, doplnit úvodní text a popisky k hovořícím. Dodat jména BG studentů, kteří se zapojili do tohoto dokumentu.

4. Dokumentární film "Schnitter": proběhla projekce hrubého sestřihu. Chybí sestříhat poslední obraz scénáře, doplnit úvodní a konečné titulky a loga, dále doplnit překlady. Sjednotit efekty a barevnost.

5. Vzdělávací aktivita C4: aktivita proběhne v termínu od 2. – 6. prosince 2019 (odjezd z VM 1. 12. 2019 v ranních hodinách, návrat 7. 12. 2019 v odpoledních hodinách). Aktivity se zúčastní také ředitelé všech škol (monitoring ukončení aktivity).

Další:

- 7. 10. 2019 proběhne projekce a diskuze nad hrubými sestřihy dokumentů pro žáky SUPŠSVM za účasti pedagogů z NGSEI.