Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Filmový festival Zlatý Rython 2019 - aktivita C4 Plovdiv

Mezinárodní vzdělávací aktivita v BG - 12/2019:  Účastníci - 8 studentů a 2 pedagogové ze SUPŠS VM + 8 studentů a 2 pedagogové ze SUSTN + 8 studentů a 2 pedagogové z NGSEI (celkem 30 účastníků ze 3 zemí)

Přípravná (virtuální) část na aktivitu:

Účastníci aktivity dokončovali střihy filmů na základě připomínek pedagogů z M2. Následně se věnovali přípravě titulků – časování a formátování. Překlady titulků. Nasazení titulků, log k filmů. Dokončení plakátů na premiéru filmů na filmovém festivalu v Plovdivu.

Výstupy z přípravné části:

1. Dokument "Zachej" – dokončení střihu, vložení efektů a historických fotografií do pozadí. Překlad mluveného slova do bulharštiny. Načasování a naformátování titulků. Finální podoba plakátu.

2. Dokument "Schnitter" – dokončení střihu, sjednocení efektů. Překlad mluveného slova z bulharštiny do českého jazyka. Načasování a naformátování titulků. Dokončení finální podoby plakátu k filmu.

Náplň aktivity: Studenti pod vedením svých pedagogů realizovali následující workshopy: shrnutí postupu práce při tvorbě dokumentů (práce s literární předlohou, příprava scénáře, vedení rozhovorů s pamětníky, úprava scénářů, práce s technikou – kamera, zvuk, hudba, střih, využívání efektů

Během aktivity se prezentoval a hodnotil také průběh natáčení, rozdělení jednotlivých úkolů a činností v průběhu celého projektu. Proběhla také příprava na prezentaci na filmovém festivalu, návštěva tiskového centra a seznámení s organizací festivalových činností a průběhem festivalu. Na závěr proběhlo hodnocení a kritika obou filmů a hodnocení průběhu projektu. Doplněním projektových činností byly návštěvy muzeí a galerií v městě Plovdiv a účast na projekcích festivalových filmů. Termín aktivity: 2. – 6. 12. 2019.