Virtuální prohlídka školy

Žákovský parlament

Dne 25. ledna 2023 proběhla ustavující schůze perlamentu žáků naší školy.

Ředitel školy jmenoval členy parlamentu 7 žáků, kteří pronesli slavnostní slib a převzali jmenování. Dále proběhly volby předsedy a místropředsedy parlamentu a byly odhlasovány stanovy a pravidla chodu parlamentu.