Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Žákovský parlament

Dne 5. října 2023 proběhla volební schůze perlamentu žáků naší školy.

Ředitel školy předal osvědčení nově zvoleným členům parlamentu, kteří pronesli slavnostní slib. Dále proběhly volby předsedy parlamentu a byly odhlasovány stanovy a pravidla chodu parlamentu pro rok 2023/2024.

Vedení parlamentu:

Předseda: Michal Vavruša

Místopředsedkyně: 

Členové žákovského parlamentu:

Kajaba Marian, Paťavová Eliška, Kočíbová Karolína, Krutílková Sára, Kadlecová Veronika, Obadal Štěpán, Pomklová Alice, Pastýř Dominik, Kačmárová Kristýna

DOKUMENTY:

STANOVY.pdf

VOLEBNÍ ŘÁD.pdf

Ředitel školy předává členům parlamentu osvědčení o jejich zvolení do funkce.