Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

 Absolventi oboru Průmyslový design se mohou uplatnit přímo ve vývojových designerských týmech firem nebo grafických a interiérových studiích a velmi často pokračují v dalším studiu na vysokých školách.

V současné době absolventi oboru Průmyslový design SUPŠS Valašské Meziříčí studují obor Design nebo příbuzné obory (jako např. design nábytku a interiéru) na těchto vysokých školách:

Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě www.vsvu.sk

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Avans School of Fine Arts and Design Breda (Holandsko) www.avans.nl

Fakulta umění Ostravské univerzity www.fu.osu.cz

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Univerzita Palackého v Olomouci www.pdf.upol.cz

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity www.pdf.osu.cz

Dále naši absolventi mohou studovat obory průmyslový, interiérový, produktový a grafický design nebo příbuzné obory na těchto vysokých školách školách:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze www.umprum.cz

Fakulta výtvarných umění v Brně www.ffa.vutbr.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Ústav umění a designu při Západočeské univerzitě v Plzni www.fdu.zcu.cz/cz

Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci www.fua.tul.cz

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Všechny pedagogické fakulty v ČR