Umění spojuje a pomáhá - odborné stáže pro umělecké obory

Projekt s názvem Umění spojuje a pomáhá - odborné stáže pro umělecké obory obsahuje dvě aktivity - krátkodobé mobility žáků a ErasmusPro dlouhodobou mobilitu pro absolventy školy, které proběhnou ve dvou zemích Evropské unie - Bulharsko a Německo. Do projektu jsou zapojeni tři partneři - Kulturní institut Dvoreca v bulharském městě Balchik, Historické muzeum v Sevlievu, Bulharsko a škola pro žáky se speciálními potřebami v Berlíně, Německo.

Cíle projektu jsou zaměřeny na rozvíjení dovedností při práci v reálném pracovním prostředí v oborech muzejnictví, propagace, organizace kulturních událostí, archeologie a arteterapie. V průběhu stáží žáci mají možnost spolupracovat s odborníky a získají přehled o využití umělecké tvorby v jiném kontextu a zaměření než při školní výuce. Díky mobilitě se zvýší jejich zájem o celoživotní vzdělávání a zlepší si jazykové kompetence. K definování a zkavalitnění stáží využíváme jednotky učení ECVET.

Aktivity:

1. ErasmusPro stáž v DKI KC Dvoreca Balchik pro absolventy školy -  červenec - září 2019: ECVETy: Počítačová grafika - tvorba propagačních materiálů; Muzejní edukace - tvorba pomůcek; Produkce kulturních událostí

2. Krátkodobá mobilita v Historickém muzeu Sevlievo - srpen 2019: ECVET: Muzejní činnosti - práce s archeologickými nálezy

3. Krátkodobá aktivita v Gustav-Meyer-Schule, Berlín - březen 2020. ECVET: Využívání výtvarných činností v arteterapii

4. Krátkodobá aktivita v DKI KC Dvoreca Balchik - květen 2020: ECVETy: Výstavní činnost a příprava expozice; Navrhování upomínkových předmětů

Dopad projektu je získání reálného pohledu na práci a osvojení si pracovních návyků. Prací v mezinárodním týmu se rozvíjí komunikační schopnosti, adaptabilita a odborné dovednosti účastníků.

Projektový tým: Krasimira Kolčeva, Kateřina Hofmannová a Šárka Skočková