Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Pedagogický sbor

Jméno Vyučovaný předmět e-mail
Mgr. Bilová Jana dějiny výtvarné kultury, písmo jbilova@sklarskaskola.cz
PaedDr. Bolechová Hana český jazyk a literatura, knihovna hbolechova@sklarskaskola.cz
MgA. Divín Josef navrhování, výtvarná příprava jdivin@sklarskaskola.cz
Dorňák Jiří, ak. sochař navrhování, počítačová grafika jdornak@sklarskaskola.cz
BcA. Galia Ondřej odborný výcvik - vybrušování a zabrušování, , informační a komunikační technologie, počítačová grafika, multimediální technologie, odborné kreslení ogalia@sklarskaskola.cz
Bc. Hajdová Kateřina matematika, fyzika, tělesná výchova khajdova@sklarskaskola.cz
Bc. Hofmannová Kateřina učitel praktického vyučování - užitá malba, technologie khofmannova@sklarskaskola.cz
Mgr. Chrbját Pavel anglický jazyk pchrbjat@sklarskaskola.cz
MgA. Janušová Viera výtvarná příprava, učitel praktického vyučování - průmyslový design, písmo vjanusova@sklarskaskola.cz
MgA. Kitzberger Sebastian figurální kreslení, výtvarná příprava skitzberger@sklarskaskola.cz
Mgr. Kolčeva Krasimira anglický jazyk  kkoltcheva@sklarskaskola.cz
PhDr. Kořenková Dana školní metodik prevence
tělesná výchova, ekonomika
dkorenkova@sklarskaskola.cz
MgA. Kostková Nikola navrhování nkostkova@sklarskaskola.cz
Ing. Kuběnová Jarmila informační a komunikační technologie informatik@sklarskaskola.cz
MgA. Mazáč Petr učitel praktického vyučování - průmyslový design, modelování pmazac@sklarskaskola.cz
Mgr. Mičunková Petra dějiny výtvarné kultury, učitel praktického vyučování - užitá malba pmicunkova@sklarskaskola.cz

Pavlík Michal

odborný výcvik, učitel praktického vyučování - hutní tvarování mpavlik@sklarskaskola.cz

Mgr. Pernický Oldřich

anglický jazyk opernicky@sklarskaskola.cz
Ing. Petřeková Iveta koordinátor EVVO
chemie, laboratorně technická cvičení, ekologie, fyzika, technologie, speciální technologie
ipetrekova@sklarskaskola.cz
Mgr. Pivovarčík Jiří německý jazyk jpivovarcik@sklarskaskola.cz
Mgr. Plšková Markéta český jazyk a literatura, německý jazyk, výchovné poradenství mplskova@sklarskaskola.cz
Mgr. Rynd Jan občanská nauka, český jazyk a literatura jrynd@sklarskaskola.cz
MgA. Strnadel Ondřej učitel praktické vyučování - hutní tvarování ostrnadel@sklarskaskola.cz
Ivo Sumec výtvarná příprava, technologie isumec@sklarskaskola.cz
MgA. Stržínková Sabina technologie, konstrukce - průmyslový design, počítačová grafika sstrzinkova@sklarskaskola.cz
MgA. Szyroki Petr figurální kreslení pszyroki@sklarskaskola.cz
MgA. Šimurda Jaromír figurální kreslení jsimurda@sklarskaskola.cz

Ing. Tesař Jiří

technologie, speciální technologie jtesar@sklarskaskola.cz

Mgr. Třetinová Daniela

německý jazyk tretinovad@sklarskaskola.cz
MgA. Vaculová Tereza výtvarná příprava, navrhování, praktická cvičení - průmyslový design, počítačová grafika tvaculova@sklarskaskola.cz
Volfová Daniela učitel praktického vyučování - užitá malba, odborný výcvik - malba skla dvolfova@sklarskaskola.cz