Pedagogický sbor

Jméno:        Vyučovaný předmět: Odkaz na e-mail:

Mgr. Bilová Jana

dějiny výtvarné kultury, figurální kreslení, písmo jbilova@sklarskaskola.cz
MgA. Divín Josef navrhování, výtvarná příprava, tvaroznalství jdivin@sklarskaskola.cz
Dorňák Jiří, ak. sochař navrhování, počítačová grafika jdornak@sklarskaskola.cz
BcA.Galia Ondřej odborný výcvik - vybrušování a zabrušování, počítačová grafika, multimediální technologie, odborné kreslení ogalia@sklarskaskola.cz
Bc. Hajdová Kateřina asistent pedagoga, matematika khajdova@sklarskaskola.cz
Bc. Hofmannová Kateřina učitel praktického vyučování - užitá malba, technologie khofmannova@sklarskaskola.cz
Mgr. Hofmannová Olga matematika ohofmannova@sklarskaskola.cz
Ing. Hrdina Josef technologie - průmyslový design, konstrukce jhrdina@sklarskaskola.cz
MgA. Janušová Viera výtvarná příprava, učitel praktického vyučování - průmyslový design, písmo vjanusova@sklarskaskola.cz
Bc. Kašíková Jana asistent pedagoga jkasikova@sklarskaskola.cz
Mgr. Kolčeva Krasimira anglický jazyk  kkoltcheva@sklarskaskola.cz
PhDr. Kořenková Dana

školní metodik prevence
tělesná výchova, ekonomika, občanská nauka

dkorenkova@sklarskaskola.cz
MgA. Kostková Nikola technologie, výtvarná příprava, písmo nkostkova@sklarskaskola.cz
Ing. Kuběnová Jarmila

informační a komunikační technologie, počítačová grafika

jkubenova@sklarskaskola.cz
MgA. Liebelová Gabriela výtvarná příprava, učitel praktického vyučování - průmyslový design, technologie, technické kreslení gliebelova@sklarskaskola.cz
MgA. Mazáč Petr učitel praktického vyučování - průmyslový design, figurální hreslení pmazac@sklarskaskola.cz
Mazánková Lea asistent pedagoga lmazankova@sklarskaskola.cz
Mgr. Mikulenková Jana anglický jazyk jmikulenkova@sklarskaskola.cz
Pavlík Michal odborný výcvik, praktická cvičení - hutní tvarování, technologie, speciální technologie mpavlik@sklarskaskola.cz
Pernická Irena odborný výcvik - malba skla ipernicka@sklarskaskola.cz
Mgr. Pivovarčík Jiří německý jazyk, projektové vyučování jpivovarcik@sklarskaskola.cz
Mgr. Plšková Markéta český jazyk a literatura,německý jazyk, knihovnice, výchovné poradenství mplskova@sklarskaskola.cz
Ing. Roška Radim technologie, speciální technologie rroska@sklarskaskola.cz
Ruszová Alena učitel praktického vyučování - broušení a rytí, speciální technologie aruszova@sklarskaskola.cz
Mgr. Schmidtová Jana český jazyk a literatura, německý jazyk jschmidtova@sklarskaskola.cz
MgA. Skočková Jitka výtvarná příprava, navrhování jskockova@sklarskaskola.cz
MgA. Strnadel Ondřej odborný výcvik, učitel praktické vyučování - hutní tvarování ostrnadel@sklarskaskola.cz
MgA. Szyroki Petr figurální kreslení, modelování pszyroki@sklarskaskola.cz
MgA. Šimurda Jaromír figurální kreslení, výtvarná příprava jsimurda@sklarskaskola.cz
Ing. Jiří Tesař technologie jtesar@sklarskaskola.cz
Mgr. Vozáková Markéta

koordinátor EVVO
chemie, laboratorně technická cvičení, ekologie, tělesná výchova, technologie

mvozakova@sklarskaskola.cz
Mgr. Vrána Petr občanská nauka pvrana@sklarskaskola.cz