Pedagogický sbor

Jméno:        Vyučovaný předmět: Odkaz na e-mail:

Mgr. Bilová Jana

dějiny výtvarné kultury, písmo jbilova@sklarskaskola.cz
PaedDr. Bolechová Hana český jazyk a literatura, knihovna hbolechova@sklarskaskola.cz
Mgr. Brózdová Adéla výtvarná příprava, technologie, učitel prakltického vyučování - užitá malba abrozdova@sklarskaskola.cz
MgA. Divín Josef navrhování, výtvarná příprava jdivin@sklarskaskola.cz
Dorňák Jiří, ak. sochař navrhování, počítačová grafika jdornak@sklarskaskola.cz
BcA.Galia Ondřej odborný výcvik - vybrušování a zabrušování, počítačová grafika, multimediální technologie, odborné kreslení ogalia@sklarskaskola.cz
Bc. Hajdová Kateřina matematika, fyzika, tělesná výchova khajdova@sklarskaskola.cz
Bc. Hofmannová Kateřina učitel praktického vyučování - užitá malba, technologie khofmannova@sklarskaskola.cz
Mgr. Vacula Petr technologie, konstrukce - průmyslový design, počítačová grafika pvacula@sklarskaskola.cz
MgA. Janušová Viera výtvarná příprava, učitel praktického vyučování - průmyslový design, modelování, písmo, tělesná výchova vjanusova@sklarskaskola.cz
Mgr. Mičunková Petra dějiny výtvarné kultury, praktická cvičení

pmicunkova@sklarskaskola.cz

MgA. Kitzberger Sebastian navrhování, výtvarná příprava skitzberger@sklarskaskola.cz
Mgr. Kolčeva Krasimira anglický jazyk  kkoltcheva@sklarskaskola.cz
PhDr. Kořenková Dana

školní metodik prevence
tělesná výchova, ekonomika, projektová výuka

dkorenkova@sklarskaskola.cz
MgA. Kostková Nikola navehování, výtvarná příprava, písmo nkostkova@sklarskaskola.cz
Ing. Kuběnová Jarmila

informační a komunikační technologie

informatik@sklarskaskola.cz
MgA. Mazáč Petr učitel praktického vyučování - průmyslový design, technické kreslení, technologie - průmyslový design pmazac@sklarskaskola.cz
Mazánková Lea asistent pedagoga lmazankova@sklarskaskola.cz
Mgr. Mikulenková Jana anglický jazyk,tělesná výchova jmikulenkova@sklarskaskola.cz
Pavlík Michal odborný výcvik, učitel praktického vyučování - hutní tvarování, technologie mpavlik@sklarskaskola.cz
Ing. Petřeková Iveta koordinátor EVVO
chemie, laboratorně technická cvičení, ekologie
ipetrekova@sklarskaskola.cz
Mgr. Pivovarčík Jiří německý jazyk jpivovarcik@sklarskaskola.cz
Mgr. Plšková Markéta český jazyk a literatura,německý jazyk, výchovné poradenství mplskova@sklarskaskola.cz
Ing. Roška Radim technologie, speciální technologie rroska@sklarskaskola.cz
Ruszová Alena speciální technologie, tvaroznalství aruszova@sklarskaskola.cz
MgA. Strnadel Ondřej učitel praktické vyučování - hutní tvarování, navrhování ostrnadel@sklarskaskola.cz
MgA.Szyroki Petr figurální kresba pszyroki@sklarskaskola.cz
MgA. Šimurda Jaromír figurální kreslení, učitel praktického vyučování - užitá malba jsimurda@sklarskaskola.cz
Ing. Jiří Tesař technologie, ekonomika jtesar@sklarskaskola.cz
MgA. Vaculová Tereza navrhování, praktická cvičení - průmyslový design, počítačová grafika tvaculova@sklarskaskola.cz
Volfová Daniela učitel praktického vyučování - užitá malba, speciální technologie dvolfova@sklarskaskola.cz
Mgr. Vrána Petr občanská nauka, český jazyk a literatura pvrana@sklarskaskola.cz