SKLÁŘSKÉ KOUZLENÍ  v zámku Kinských - 27.dubna 2024 / MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC 31.5.2024Třídní schůzky 15.04.2024 15:00-16:30Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Fotodokumentace

Stáž proběhla podle naplánovaných činností. Žáci pracovali na jednotlivých pracovištích pod vedením odborníků z oblasti architektury, muzejní práce a propagace.

Průmyslový design zpracovával zadání – městský mobiliář pro promenádu u moře, a vedla je architektka Anna Demireva. Během stáže žáci vytvořili řadu návrhů, modely a pro závěrečnou prezentaci zpracovali knihu návrhů. Zkouška proběhla s využitím systému ECVET pro průmyslový design. Architektka Anna Demireva ocenila vysokou úroveň zpracování zadaného úkolu a celkovou prezentaci prací.

Žáci výtvarného zpracování skla se v průběhu stáže věnovali navrhování upomínkového předmětu pro kulturní centrum Dvoreca. Galja Georgeva, vedoucí propagace, vedla žáky během celého procesu navrhování, vytváření modelu a přípravy prezentace. V rámci závěrečné zkoušky dle systému ECVET žáci prezentovali své nápady před ředitelkou kulturního centra Zheni Mihaylovou. Většina z návrhů je realizovatelná a během výuky žáci připraví prototyp, na základě kterého si kulturní centrum může objednat sérii originálních upomínkových předmětů.

V Městských galerií se žáci oboru Užitá malba věnovali výstavní činnosti. Studovali skladování obrazů v depozitu, zabezpečení galerie a jakým způsobem se připravuje výstava. Jako bonus k plnění připravené jednotky učení ECVET, si žáci připravili svou vlastní výstavu s vernisáží. Zde prezentovali své kresby a malby, které vznikly přímo v Blachiku.

Byla doplněna o další doprovodné aktivity: návštěva filmového festivalu Zlatna roza 2017 ve Varně, balet Don Quichot v Opeře ve Varně a v multifunkčním sále budovy bývalého mlýna shlédli sérii filmů zachycující historii města Balchik.

Večerní program byl doplněn o promítání filmů a hudební vystoupení žáků.

Jednotlivé stáže byli dobře zorganizovány. Účast dvou pedagogů byla nutná vzhledem k náročnosti programu, počtu žáků a dělení žáků na pracovní skupiny. Díky tomu byla zajištěna bezpečnost a dohled nad nezletilými žáky.

Stravování – snídaně, oběd, večeře - bylo zajištěno v restauraci Korona přímo na místě pobytu.

FOTODOKUMENTACE