Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Obory vzdělávání

Design skla

Kód a název vzdělávacího programu:

  • 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

Zaměření:

- Design užitkového skla

- Hutní tvarování, malba, fusing, broušení, rytí

- Sklo v architektuře

- Sklo v interiéru

- Svítidla a světelné objekty

Užitá malba

Kód a název vzdělávacího programu:

  • 82-41-M/01 Užitá malba

Průmyslový design

Kód a název vzdělávacího programu:

  • 82-41-M/04 Průmyslový design

Zaměření:

- Produktový design

- 3D design

- Tvarový a grafický design obalů

- Design interiéru a exteriéru

Uměleckořemeslné zpracování skla + Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

- kombinovaný obor L0+H

Od školního roku 2022/2023 je možné studovat kombinovaně obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H (Sklář) v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0 (čtyřleté studium oboru Uměleckořemeslné zpracování skla).

Uměleckořemeslné zpracování skla - samostatný obor

Kód a název vzdělávacího programu:

  • 82-51-L/05  Uměleckořemeslné zpracování skla

Zaměření:

- hutní tvarování

- umělecké vitráže

- broušení a rytí

- malba skla

- fusing

- skleněný šperk

- zpracování a zušlechtění plochého a technického skla

Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla - samostatný obor

Kód a název vzdělávacího programu:

  • 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Zaměření:

- výroba dutého a lisovaného skla

- malba skla

- broušení skla

- fusing

- průmyslové zpracování a zušlechtění plochého a technického skla

Obor je finančně podporován  Zlínským krajem.