Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Michal Pavlík

mpavlik@sklarskaskola.cz

Vzdělání:          

2014 - doposud       

Pedagogická fakulta Olomouc, program celoživotního vzdělávání
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

2002 - 2006              

Střední umělecko-průmyslová škola sklářská - Valašské Meziříčí

Obor: Hutní tvarování

 

Pracovní zkušenosti:  

2014 - doposud - SUPŠ sklářská ve Valašském Meziříčí - Pedagogický pracovník - učitel praktického vyučování a odborného výcviku

Univerzita Tomáše Bati – Fakulta Multimediálních komunikací

2006 - 2014      

Střední umělecko-průmyslová škola sklářská - Valašské Meziříčí

Tavič skloviny