Termín odevzdání přihlášek ke studiu do 30. 11. 2022 !

Michal Pavlík

mpavlik@sklarskaskola.cz

Vzdělání:          

2014 - doposud       

Pedagogická fakulta Olomouc, program celoživotního vzdělávání
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

2002 - 2006              

Střední umělecko-průmyslová škola sklářská - Valašské Meziříčí

Obor: Hutní tvarování

 

Pracovní zkušenosti:  

2014 - doposud - SUPŠ sklářská ve Valašském Meziříčí - Pedagogický pracovník - učitel praktického vyučování a odborného výcviku

Univerzita Tomáše Bati – Fakulta Multimediálních komunikací

2006 - 2014      

Střední umělecko-průmyslová škola sklářská - Valašské Meziříčí

Tavič skloviny