Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Glass Centrum

Odborné poradenské služby zaměřené na výzkum a vývoj sklářství

Výzkum a vývoj skel, studie inovace technologií pro malé a střední sklářské firmy

 

GLASS CENTRUM Valašské Meziříčí je výzkumné, vývojové, informační a vzdělávací  centrum, založené 10. 6. 1999 při SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí v rámci tříletého projektu Programu rozvoje center financovaného MPO ČR v letech 1999 – 2001. Toto centrum řeší problémy inovačního charakteru malých a středních sklářských firem. Pracují zde přední sklářští odborníci a samostatně působící experti z České republiky vysokoškolské působnosti. Součástí GLASS CENTRA je laboratoř silikátové chemie navazující na modelové pracoviště umožňující experimentální tavby a realizaci vzdělávacích programů pro odbornou přípravu pracovníků firem. Modelovou hutní kapacitu doplňují podpůrná pracoviště týkající se sklofoukačských technik, aparaturního vybavení ze skla a fusingového i slinovacího pracoviště.

V letech 2002 – 2004 řešilo projekt KONSORCIUM MOSER s výstupem patentovaného křišťálu vyvinutého i pro širokou škálu barevných skel. Od r. 2006 do konce roku 2010 řešilo společně s Moravskými sklárnami Květná, s.r.o. dva výzkumné projekty MPO ČR v rámci projektu IMPULS s výstupem čtyř užitných vzorů a čtyř patentů.

V současné době se GLASS CENTRUM podílí na řešení již druhého přeshraničního   euroregionálního projektu společně s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a VŠCHT Praha podporujícího zkvalitnění a rozšíření vědecko-výzkumné základny týkající se skelných materiálů, jejich průmyslového výzkumu a příslušné implementace do středoškolských a vysokoškolských pedagogických procesů, dále spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Modernizace výuky nově zřízeného Ateliéru designu skla na jeho oboustranné udržitelnosti.

 

GLASS CENTRUM vydává odborné publikace zaměřené na sklářskou tematiku:

  • Miloslav Bartuška a kol.: Vady skla, PRÁH Praha 2001
  • Vítězslav Křesťan a kol.: Analýza skelných materiálů a surovin pro jejich výrobu, PRÁH, Praha 2001
  • Ivan Fanderlík: Barvení skla, PRÁH, Praha 2009.

Díky firmě GLASS SERVICE, a.s. Vsetín vyšla v roce 2008 v nakladatelství PRÁH Praha kniha „Vady skla“ i v anglické verzi.

V současné době je toto GLASS CENTRUM úspěšně zapojeno do aktivit českého a moravského sklářského klastru a podílí se na přípravě projektů průmyslového výzkumu skel.

 

Ing. Milan Hřebíček, CSc.                                        Mgr. Jiří Pivovarčík

ředitel GLASS CENTRA                                         ředitel SUPŠ sklářské Val. Meziříčí

 

Kontaktní údaje:

Email: kancelar@sklarskaskola.cz

Telefon: 603 571 544

Bc. Šárka Skočková, email: sskockova@sklarskaskola.cz

Telefon: 777 170 899

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – Řešitelský tým (437 kB PDF)

Příloha č. 2 – Rozsah služeb včetně příslušného ceníku (323 kB PDF)

Příloha č. 3 – Ceník analýz skelných materiálů a jejich surovin (bez DPH) (342 kB PDF)

Příloha č. 4 – Projektová činnost Glass centra (1831 kB PDF)