Den otevřených dveří 8. 3. 2024V roce 2024 oslaví škola 80. výročí založení !!!Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Prevence

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ - 2015 / 2018 (pdf. 232 Kb)

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ - 2022 / 2025

dopis pro rodiče_prevence

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2022 - 2025

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ