Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Organizační řád

Organizační řád

Pracovní řád

Etický kodex SUPŠS VM

Etický kodex učitele - uveden MŠMT dne 8. 12. 2022