Den otevřených dveří 8. 3. 2024V roce 2024 oslaví škola 80. výročí založení !!!Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Kamera-klapka-akce-Plovdiv 2015

Projekt „Kamera-klapka-akce-Plovdiv 2015“ vzešel z dlouholeté spolupráce mezi Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Valašské Meziříčí a Nacionalna gymnazia za scenični i ekrenni iskustva Plovdiv.

Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000335
Zapojili se do něho žáci 3. ročníku maturitních oborů užitého umění (výtvarné a uměleckořemeslné zpracování skla, průmyslový design a užitá malba) ve věku 17 - 18 let, kteří splňovali zadaná výběrová kritéria. Z oboru Užitá malba byly do projektu zapojeni Magdaléna Jakobová a Karolína Hoferová, Průmyslový design reprezentovaly Aneta Remešová, Lucie Králová a Kristýna Koňaříková, Výtvarné zpracování skla zastupovaly Aneta Vragová a Veronika Drozdová a za Uměleckořemeslné zpracování skla byla do projektu zapojena Anna Pavlíková.
Projekt byl rozdělen do tří částí – příprava na stáž, odborná stáž v Plovdivu a šíření výsledků projektu.
Příprava na stáž probíhala od listopadu 2014 do února 2015. Proběhly tematické přednášky zaměřené na seznámení žáků s nejvýznamnějšími památkami Plovdivu, historickými souvislostmi a kontextem jejich vzniku a se základy odborné filmové terminologie.
Stáž proběhla v termínu 14. 3. – 27. 3. 2015 v NGSEI v Plovdivu. Kvalitní příprava a vedení stáže ze strany lektorů umožnily žákům poznat nové přístupy v oblasti multimediálních technologií a zlepšit se v konverzaci v anglickém, dokonce i v bulharském jazyce, kdy museli pohotově reagovat a diskutovat nad problematikou multimédií. Měli možnost zúčastnit se řady kulturních akcí a seznámit se nejen s odborníky daných profesí, ale i se studenty bulharské školy.
Znalosti a dovednosti, získané během stáže, žáci využívají ve výuce všech výtvarných oborů (práce s kompozicí a světlem), v předmětu Multimediální technologie a při přípravě svého portfolia (fotografování vlastních výrobků, umělecká fotografie), zkušenosti z oblasti počítačové animace a střihu mohou dále rozvíjet v navazujícím vysokoškolském studiu.
Během stáže žáci natočili krátký dokumentární film o městě Plovdiv a NGSEI. Podařilo se jim vytvořit velmi kvalitní snímek, který oslovil širokou veřejnost v Plovdivu i v České republice. Škola snímek prezentovala na Noci muzeí, při dnech Otevřených dveří, při Slavnostním otevření nové přístavby sklářské školy a v Bulharském klubu.
Cíle projektu se nám podařilo naplnit v celém jeho rozsahu. Nabídl žákům nový úhel pohledu na audiovizuální technologie a možnost spolupracovat s uznávanými odborníky z oblasti filmu a rozšířil možnost prezentace obou škol v nových dynamicky se rozvíjejících médiích.

Autorky projektu: Mgr. Krasimira Kolčeva a Bc. Kateřina Hofmannová