Den otevřených dveří 8. 3. 2024V roce 2024 oslaví škola 80. výročí založení !!!Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Mgr. Petra Mičunková

pmicunkova@sklarskaskola.cz

Vzdělání:
2011 – 2015 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí
2015 – 2018 Univerzita Palackého Olomouc - Dějiny výtvarných umění, bakalářské studium

2018 – 2021 Univerzita Palackého Olomouc - Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ, navazující magisterské studium

Zaměstnání:

2019 Eko-ateliér v Oranžerii: Galerie hlavního města Prahy - lektor

2018 – 2021 Valašské muzeum v přírodě - Asistent muzejního pedagoga

Od r. 2021 pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Valašské Meziříčí