Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Natáčení v Plovdivu - aktivita C2

AKTIVITA C2 - 7. – 17. září 2018 (s cestou)

Aktivita probíhala v prostorách školícího centra Klisura, BG a NATIONAL HIGH SCHOOL FOR PERFORMING AND SCREEN ARTS, Plovdiv Bulharsko, PD Petkov N8, 4000 Plovdiv, Bulharsko /www.skadri.org/. Aktivity se účastnili dva pedagogové a osm žáků z každé školy – SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, NGSEI Plovdiv, SUSTN Trenčín.

Náplň aktivity:

Zaměření této krátkodobé školící aktivity byla samotná badatelská činnost studentů a pedagogů (vyhledávání v archivech, práce v terénu, natáčení rozhovoru s potomky a pamětníky a další hledání informačních zdrojů pro tvorbu dokumentů). Výstupem je souhrnný materiál, který bude na dalších aktivitách zpracováván do podoby dokumentu. Další témata řešená na krátkodobé aktivitě: přípravné práce k filmu a základy natáčení, práce se scénářem, scénografie a herectví.

První část aktivity byla realizována ve školícím centru v pod balkánském městečku Klisura. Centrum nabízelo dostatek prostoru pro první fázi přípravy samotného natáčení a to badatelského výzkumu a zapracování informací do navržených scénářů. Rozpracování technických scénářů a příprava harmonogramu natáčení – těmto aktivitám se věnovala jedna skupina složená z žáků a pedagogů všech zúčastněných škol. Druhá skupina se věnovala základům natáčení – práce s kamerou, kompozice, délka záběru pro použití v dokumentu.

Po přípravě se účastníci projektu přesunuli do Plovdivu, kde se již věnovali samotnému natáčení. Účastníci byli rozděleni do dvou filmových štábů, každý z nich pracoval na jednom dokumentu. Jeden se věnoval natáčení záběrů pro dokumentární film o Josefu Schnitterovi a druhý o Samueli Zachejovi. Každý z dokumentů má trochu jinou koncepci.

Dokument o architektu J. Schnitterovi je postaven na rozhovorech s pravnučkou prof. Marií Schnitter (děkankou filozofické fakulty univerzity v Plovdivu) a sochařem a umělcem Tsviatkem Siromashkim. Zaobírá se v prvním plánu hlavně neuvěřitelnou osobností a povahou Josefa Schnittera, jehož životní krédo bylo mravnost, profesionalita a kvalita. Dokument bude doplněn o archivní záběry fotografií a dobových dokumentů, společně s architekturou, kterou v Plovdivu vytvořil.      

Dokument o Samueli Zachejovi je postaven na hraných scénách v dobových kostýmech, tyto scény provází životem této osobnosti (pobyt ve vězení, odchod do Bulharska a části jeho významné práce pro seznámení Bulharů se Slováky). V dokumentu by se měl objevit také rozhovor se spisovatelko Katarinou Sedlákovou, která napsala jeho životopis.

Výstup aktivity:

Během aktivity se podařilo natočit materiál pro oba dokumentární snímky. Bulharská strana dotočí pouze některé ilustrační záběry, které se nemohli vzhledem časové náročnosti natočit během aktivity. Jedná se o záběry severního Bulharska a Sofie, kde pobýval S. J. Zachej a o záběry první Schnitterovi stavby v Bulharsku v Sevlievu. Slovenská strana bude dotáčet hrané scény, které se odehrávají ve Slovensku. Na další aktivitu bude připraven hrubý sestřih dokumentu o J. Schitterovi. Pro tento dokument jsou natočeny již všechny materiály.

Na aktivitě C3, která proběhne v Trenčíně, se budou oba filmy stříhat a případně dotáčet potřebné studiové záběry (rozhovory a další hrané scény pro dokument o S. J. Zachejovi). Oba dokumenty se také doplní o zvukovou stopu a titulky (texty budou připraveny již před zahájením aktivity). Vzhledem k tomu, že se film bude promítat na bulharském festivalu, budou titulky v bulharštině. Tituly budou následně připraveny i v angličtině pro další použití.     

Během natáčení vznikla i řada filmového materiálu, který se bude stříhat do filmu o filmu, který se bude také připravovat na aktivitě C3 v Trenčíně.

Kateřina Hofmannová a Krasimira Kolčeva