V pátek 29. září 2023 vyhlášeno ředitelské volno pro žáky!Výstava MEZI SKLEM v PASK Klatovy od 23. 6. více ZDE Nová školní prodejna skla zahájila provoz !

Umělecká rada školy

Umělecká rada je poradním orgánem ředitele školy. Vedoucího umělecké rady schvaluje ředitel školy na základě návrhu zástupce ředitele školy. Schází se podle potřeby.

Hlavním úkolem umělecké rady je stanovovat uměleckou koncepci školy. Umělecká rada jedná o důležitých uměleckých, pedagogických a organizačních otázkách školy. Hodnotí a vyjadřuje se k hodnocení a úrovni klauzurních a maturitních prací žáků školy, dále k obsahu a formám zdělávání ve výtvarně zaměřených předmětech. Dohlíží na uměleckou úroveň prezentace školy na výstavách, soutěžích a jinde na veřejnosti.

Členové: 

Vedoucí umělecké rady: MgA. Viera Janušová

Vedoucí ateliéru Sklo: MgA. Josef Divín

Vedoucí ateliéru Průmyslový design: ak. soch. Jiří Dorňák

Vedoucí ateliéru Užitá malba: MgA. Nikola Kostková

Zástupce huti: Ing. Jiří Tesař

Ostatní vyučující umělecky zaměřených předmětů:

Mgr. Jana Bilová

Mgr. Adéla Brózdová

BcA. Ondřej Galia

Bc. Kateřina Hofmannová

MgA. Viera Janušová

MgA. Sebastian Kitzberger

MgA. Petr Mazáč

Mgr. Petra Mičunková

MgA. Ondřej Strnadel

MgA. Petr Szyroki

MgA. Jaromír Šimurda

MgA. Tereza Vaculová