SKLÁŘSKÉ KOUZLENÍ  v zámku Kinských - 27.dubna 2024 / MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC 31.5.2024Třídní schůzky 15.04.2024 15:00-16:30Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Umělecká rada školy

Umělecká rada je poradním orgánem ředitele školy. Vedoucího umělecké rady schvaluje ředitel školy na základě návrhu zástupce ředitele školy. Schází se podle potřeby.

Hlavním úkolem umělecké rady je stanovovat uměleckou koncepci školy. Umělecká rada jedná o důležitých uměleckých, pedagogických a organizačních otázkách školy. Hodnotí a vyjadřuje se k hodnocení a úrovni klauzurních a maturitních prací žáků školy, dále k obsahu a formám zdělávání ve výtvarně zaměřených předmětech. Dohlíží na uměleckou úroveň prezentace školy na výstavách, soutěžích a jinde na veřejnosti.

Členové: 

Vedoucí umělecké rady: MgA. Josef Divín

Vedoucí ateliéru Sklo: MgA. Josef Divín

Vedoucí ateliéru Průmyslový design: ak. soch. Jiří Dorňák

Vedoucí ateliéru Užitá malba: MgA. Nikola Kostková

Vedoucí kombinovaného oboru L0H: BcA Ondřej Galia

Zástupce huti: Ing. Jiří Tesař

Ostatní vyučující umělecky zaměřených předmětů:

Mgr. Jana Bilová

Bc. Kateřina Hofmannová

MgA. Viera Janušová

MgA. Sebastian Kitzberger

MgA. Petr Mazáč

Mgr. Petra Mičunková

MgA. Ondřej Strnadel

MgA. Petr Szyroki

MgA. Jaromír Šimurda

MgA. Tereza Vaculová