Umělecká rada školy

Umělecká rada je poradním orgánem ředitele školy. Vedoucího umělecké rady schvaluje ředitel školy na základě návrhu zástupce ředitele školy. Schází se podle potřeby.

Hlavním úkolem umělecké rady je stanovovat uměleckou koncepci školy. Umělecká rada jedná o důležitých uměleckých, pedagogických a organizačních otázkách školy. Hodnotí a vyjadřuje se k hodnocení a úrovni klauzurních a maturitních prací žáků školy, dále k obsahu a formám zdělávání ve výtvarně zaměřených předmětech. Dohlíží na uměleckou úroveň prezentace školy na výstavách, soutěžích a jinde na veřejnosti.

Členové: 

Vedoucí umělecké rady: MgA. Jitka Skočková

Vedoucí ateliéru Sklo: MgA. Josef Divín

Vedoucí ateliéru Průmyslový design: Ak. soch. Jiří Dorňák

Vedoucí ateliéru Užitá malba: MgA. Jitka Skočková

Zástupce huti: Ing. Jiří Tesař

Ostatní vyučující umělecky zaměřených předmětů:

Mgr. Jana Bilová

BcA. Ondřej Galia

MgA. Viera Janušová

MgA. Gabriela Liebelová

MgA. Petr Mazáč

MgA. Ondřej Strnadel

MgA. Jaromír Šimurda

MgA. Nikola Kostková

MgA. Tereza Vaculová