Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Muzejní činnosti - práce s archeologickými nálezy, Sevlievo 2019

Historické muzeum v bulharském městě Sevlievo spolupracovalo se školou na projektu Erasmus+ poprvé. Muzeum bylo založeno v 50. letech 20. století a spravuje dvě sbírky - archeologickou a etnografickou. Etnografická sbírka představuje historii města a jeho okolí a tradiční řemesla. V archeologické sbírce jsou exponáty od antiky po novověk, které byly nalezeny v centrální části Bulharska. Muzeum od roku 1979 spravuje a řídí archeologické vykopávky středověkého města Hotalich, kde jsou v současné době odkryty čtyři křesťanské kostely (5. - 14. století), části městských čtvrtí a panská usedlost.

Stáž v Historickém muzeu probíhala ve dnech 6. - 19. srpna 2019. Stáže se zúčastnilo 13 žáků z 2. a 3. ročníků oborů Design skla, Užitá malba a Průmyslový design: Štěpánka Adámková, Sabina Bartasová, Šimon Bolcek, Adriana Drexlerová, Tereza Hambálková, Renata Jelínková, Kateřina Mikulová, Veronika Olivová, Tereza Pavlátová, Pavla Pšenicová, Kateřina Rusnoková, Gabriela Sklenářová, Karolína Šacherová.

Stáž byla definována jednotkou učení ECVET s názvem: Muzejní činnosti - práce s archeologickými nálezy a probíhala pod vedením zástupkyně ředitele muzea Ivety Milenové. Jednotlivé aktivity byly realizovány střídavě v muzeu, kde se účastníci věnovali teoretické části jako je např. práce s dokumentací k nalezeným artefaktům, zabezpečení muzea, manipulace a instalace exponátů, pojištění a skladování v depozitu, a další část pak přímo na archeologickém nalezišti na vykopávkách města Hotalich pod vedením archeoložky Naděždy Botevy. Zde se žáci seznámili s prací archeologa, se způsoby jeho práce při odkrývání nalezišť, se způsobem rozpoznávání a čištění keramiky z různých historických období, stejěn jako s celým procesem následujícím po objevení nálezů.

         

Účastníci projektu využili příležitosti a věnovali se také kresbě tvarosloví jednotlivých artefaktů a malbě krajiny kolem Sevlieva. Práce, které vznikly v průběhu stáže, byly vystaveny ve vestibulu Městského úřadu v Sevlievu. Výstavu zahájila místostarostka města a pro veřejnost byla otevřena do konce září 2019.

   

Renata Jelínková, Pohled na kostel a muzeum, akryl na plátně       Pavla Pšenicová, Kostelní věž, akvarel na plátně

      

Štěpánka Adámková, Interiér Dandalova domu, akryl na plátně   Kateřina Rusnoková, Hotalich, akvarel na plátně

   

Veronika Olivová, Trojanski klášter, akryl na plátně                       Gabriela Sklenářová, Výšivka, akryl na plátně

  

Šimon Bolcek, Muzeum umění, akryl na plátně                                 Tereza Pavlátová, Keramický džbán, akryl na plátně

    

Tereza Hambálková, Kostel a Dandalovy domy, lavírovaná malba na plátně

Sabina Bartasová, Historické muzeum a Dandalovi domy, akvarel na plátně

 

Adriana Drexlerová, Most v Sevlievu, akvarel na plátně

Kateřina Mikulová, Palcát, kombinovaná technika na plátně

Karolína Šacherová, Sevlievo, kombinovaná technika na plátně

Práce od všech autorů

 

Napsali o nás

9. 8. 2019, 14. 8. 2019, 19. 8. 2019