Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Přijímací řízení

Obsah a forma přijímacího řízení

Obory pro získání středního vzdělání s výučním listem

28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

Zaměření:

  • sklář - duté a lisované sklo
  • brusič skla
    - zabrušování a obrušování skla
          
    - vybrušování skla
  • malba skla

V rámci přijímacího řízení ředitel střední školy rozhodl o nekonání přijímací zkoušky.

Uchazečům bude po podání přihlášky písemně sděleno registrační číslo, pod kterým budou vedeni u přijímacího řízení.

Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu je splnění zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání. Uchazeč je povinen předložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor (pokud není uvedeno na přihlášce ke studiu).