Termín odevzdání přihlášek ke studiu do 30. 11. 2022 !

Stáž oboru Užitá malba - Výstavní činnost - příprava expozice

V Městské galerii v bulharském Bachiku se žáci oboru Užitá malba postupně seznámili s chodem galerie a činnostmi, které předcházejí přípravu expozice. Odbornou stáž vedla ředitelka galerie Radostina Encheva a galeristka Nikolina Ivanova. Žáci získali informace, jakým způsobem se registrují a ochraňují obrazy v depozitu galerie. Na závěr stáže připravili samostatně výstavu svých prací, které vznikly během pobytu.

 

Michaela Hrdlicová, Natálie Chechelská, Radostina Encheva, Lenka Jemelíková, Sabina Bartasová, Kateřina Pavlíková