SKLÁŘSKÉ KOUZLENÍ  v zámku Kinských - 27.dubna 2024 / MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC 31.5.2024Třídní schůzky 15.04.2024 15:00-16:30Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Stáž oboru Užitá malba - Výstavní činnost - příprava expozice

V Městské galerii v bulharském Bachiku se žáci oboru Užitá malba postupně seznámili s chodem galerie a činnostmi, které předcházejí přípravu expozice. Odbornou stáž vedla ředitelka galerie Radostina Encheva a galeristka Nikolina Ivanova. Žáci získali informace, jakým způsobem se registrují a ochraňují obrazy v depozitu galerie. Na závěr stáže připravili samostatně výstavu svých prací, které vznikly během pobytu.

 

Michaela Hrdlicová, Natálie Chechelská, Radostina Encheva, Lenka Jemelíková, Sabina Bartasová, Kateřina Pavlíková