V pátek 29. září 2023 vyhlášeno ředitelské volno pro žáky!Výstava MEZI SKLEM v PASK Klatovy od 23. 6. více ZDE Nová školní prodejna skla zahájila provoz !

Doučování

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům ohroženým rizikem školní neúspěšnosti (či předčasného ukončení vzdělávání) nad rámec běžně nabízených individuálních konzultací s vyučujícími všech předmětů.

Cílovou skupinu tvoří také žáci, u nichž došlo během distanční výuky ke zhoršení prospěchu či žáci, jejichž vzdělávací výsledky neodpovídají očekávaným výstupům nezbytným pro udržení návaznosti v průběhu dalšího vzdělávání. 

Probíhá doučování z předmětů Anglický jazyk (zajišťuje Mgr. Krasimira Kolčeva) a Český jazyk a literatura (zajišťuje PaedDr. Hana Bolechová). Doučování je prioritně zaměřeno na systematizaci znalostí a dovedností nutných pro zvládnutí jednotlivých částí maturitní zkoušky.

Případné další informace vám sdělí Mgr. Markéta Plšková, zástupkyně ředitele školy.