Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků, vice ZDEVýstava KLENOTY v muzeu Kroměřížska potrvá do 18. 6. 2023, více k výstavě ZDE.Nová školní prodejna skla zahájila provoz !

Doučování

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům ohroženým rizikem školní neúspěšnosti (či předčasného ukončení vzdělávání) nad rámec běžně nabízených individuálních konzultací s vyučujícími všech předmětů.

Cílovou skupinu tvoří také žáci, u nichž došlo během distanční výuky ke zhoršení prospěchu či žáci, jejichž vzdělávací výsledky neodpovídají očekávaným výstupům nezbytným pro udržení návaznosti v průběhu dalšího vzdělávání. 

Probíhá doučování z předmětů Anglický jazyk (zajišťuje Mgr. Krasimira Kolčeva a Mgr. Jana Mikulenková) a Český jazyk a literatura (zajišťuje PaedDr. Hana Bolechová). Doučování je prioritně zaměřeno na systematizaci znalostí a dovedností nutných pro zvládnutí jednotlivých částí maturitní zkoušky.

Případné další informace vám sdělí Mgr. Markéta Plšková, zástupkyně ředitele školy.