SKLÁŘSKÉ KOUZLENÍ  v zámku Kinských - 27.dubna 2024 / MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC 31.5.2024Třídní schůzky 15.04.2024 15:00-16:30Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Doučování

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům ohroženým rizikem školní neúspěšnosti (či předčasného ukončení vzdělávání) nad rámec běžně nabízených individuálních konzultací s vyučujícími všech předmětů.

Cílovou skupinu tvoří také žáci, u nichž došlo během distanční výuky ke zhoršení prospěchu či žáci, jejichž vzdělávací výsledky neodpovídají očekávaným výstupům nezbytným pro udržení návaznosti v průběhu dalšího vzdělávání. 

Případné další informace vám sdělí Mgr. Markéta Plšková, zástupkyně ředitele školy.