Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Doučování

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům ohroženým rizikem školní neúspěšnosti (či předčasného ukončení vzdělávání) nad rámec běžně nabízených individuálních konzultací s vyučujícími všech předmětů.

Cílovou skupinu tvoří také žáci, u nichž došlo během distanční výuky ke zhoršení prospěchu či žáci, jejichž vzdělávací výsledky neodpovídají očekávaným výstupům nezbytným pro udržení návaznosti v průběhu dalšího vzdělávání. 

Případné další informace vám sdělí Mgr. Markéta Plšková, zástupkyně ředitele školy.