DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 14. října 2022, více ZDE.Výstava v Holešově - 22. 9. - 27.11. 2022Výstava k Mezinárodnímu roku skla 2022 ZDE.

Doučování

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům ohroženým rizikem školní neúspěšnosti (či předčasného ukončení vzdělávání) nad rámec běžně nabízených individuálních konzultací s vyučujícími všech předmětů.

Cílovou skupinu tvoří také žáci, u nichž došlo během distanční výuky ke zhoršení prospěchu či žáci, jejichž vzdělávací výsledky neodpovídají očekávaným výstupům nezbytným pro udržení návaznosti v průběhu dalšího vzdělávání. 

Probíhá doučování z předmětů Anglický jazyk (zajišťuje Mgr. Krasimira Kolčeva) a Český jazyk a literatura (zajišťuje PaedDr. Hana Bolechová). Doučování je prioritně zaměřeno na systematizaci znalostí a dovedností nutných pro zvládnutí jednotlivých částí maturitní zkoušky.

Případné další informace vám sdělí Mgr. Markéta Plšková, zástupkyně ředitele školy.