Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Maturitní zkoušky 2024

Legislativní rámec

Maturitní zkoušky konané ve školním roce 2023/2024 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění. 

 

I. Zkoušky složené ze společné a profilové části (Pozn.:Podmínkou pro úspěšné vykonání zkoušek z ČJL a AJ je splnění DT).

 

Český jazyk a literatura

 

Didaktický test (společná část)

Termín: 2. - 3. května 2024

Písemná práce (profilová část)

  Termín: 22. dubna 2024

 

Ústní zkouška (profilová část)

Termín: 20. - 24. května 2024

 

 

 • připravuje a hodnotí CERMAT
 • hranice úspěšnosti je 44 %
 • hodnocení žáka: uspěl/neuspěl

(tzn. konkrétní výsledek se nezapočítává do výsledné známky)

 

 • práci zadává a hodnotí vyučující ČJL
 • žák vybírá 1 ze 4 zadání (s určeným způsobem zpracování)
 • min. rozsah práce je 250 slov
 • max. časový limit na vypracování je 120 minut (žákovi se na žádost dle § 20 odst. 4 věty 3. školského zákona na jeho žádost prodlužuje o 45 minut)
 • žák je hodnocen známkou na základě získaných bodů
 • hodnocení PP tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu
 • konkrétní kritéria hodnocení ZDE 
 • doplňující informace k hodnocení ZDE

 

 

 

 • žák odevzdá vlastní seznam 20 literárních děl
  (viz Žákovský seznam vybraných literárních děl – formulář) sestavený z aktuálního školního seznamu literárních děl (viz Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL) dle platných kritérií pro sestavení vlastního seznamu do 28. března 2024 vyučující ČJL
 • u zkoušky žák vybírá 1 z 20 titulů z vlastního seznamu
 • zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s použitím pracovního listu (nově obsahuje zadání ověřující znalosti a dovednosti z oblasti jazyka a slohu)
 • příprava na zkoušku trvá 20 minut, ústní zkoušení max. 15 minut
 • žák je hodnocen známkou na základě získaných bodů
 • hodnocení ÚZ tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu
 • kritéria hodnocení ZDE 

 

Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky zde.


V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, §19a - Nahrazující zkouška z cizího jazyka, lze zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil, nahradit výsledkem standardiované zkoušky podle ŠZ dokládající jazykové znalosti na jazykové úrovni stanovené RVP daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle SERR pro jazyky. Žádost ZDE.

 

Anglický jazyk

 

Didaktický test (společná část)

Termín: 2. - 3. května 2024

Písemná práce (profilová část)

Termín: 23. dubna 2024

Ústní zkouška (profilová část)

Termín: 20. - 24. května 2024

 

 

 • připravuje a hodnotí CERMAT
 • hranice úspěšnosti 44 %
 • hodnocení žáka: uspěl/neuspěl

(tzn. konkrétní výsledek se nezapočítává do výsledné známky)

 

        

 • práci zadává a hodnotí vyučující AJ
 • žák vybírá ze 2 zadání (s určeným způsobem zpracování)
 • min. rozsah práce je 200 slov
 • max. časový limit na vypracování je 120 minut
 • žák je hodnocen známkou na základě získaných bodů
 • hodnocení PP tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu
 • konkrétní kritéria hodnocení zde

 

 

 

 • žák vybírá 1 z 20 témat (viz Zkušební okruhy k profilové ústní maturitní zkoušce z předmětu Anglický jazyk)
 • zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s použitím pracovního listu (nově obsahuje zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k oboru studia)
 • příprava na zkoušku trvá 20 minut, ústní zkoušení max. 15 minut
 • hodnocení ÚZ tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu
 • kritéria hodnocení ZDE

 

Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky zde.

 

II. Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky – forma ústní zkoušky

 

Dějiny výtvarné kultury

 

Ústní zkouška

Termín: 20. - 24. května 2024

 

 • žák vybírá 1 z 25 témat (viz Zkušební okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu Dějiny výtvarné kultury)
 • zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru
 • příprava na zkoušku trvá 15 minut, ústní zkoušení max. 15 minut
 • žák je hodnocen známkou
 • pravidla hodnocení zde 

 

 

 

 

Technologie

 

 

 

 

 

III. Praktická maturitní zkouška

PMZ bude zahájena 2. 4. 2024 zadáním konkrétních témat (dle jednotlivých studijních oborů). Na realizaci PMZ je určeno období od 2. 4. do 30. 4. 2024, prezentace proběhne 9. a 10. května 2024.

Zkouška probíhá formou ústní prezentace výtvarného/uměleckého díla (v podobě výstupu odpovídajícího kritériím daného oboru), které žák vytvořil na zadané téma. Zkouška samotná trvá 15 – 30 minut.

 

IV. Kritéria hodnocení žáků s PUP zde

 

Podzimní zkušební období 2024

Jednotné zkušební schéma určí Cermat nejpozději do 15. srpna 2024 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají X. září 2024.

Bližší informace o maturitní zkoušce najdete na www.novamaturita.cz.