Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Adaptační dny na zámku 2020

17.09.2020

Ve dnech 14. – 16. 9. 2020 se žáci naší školy zúčastnili adaptačního kurzu, který se vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci tentokrát uskutečnil v prostorách Muzejního a galerijního centra zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Cílem akce bylo vytvoření pozitivních sociálních vazeb mezi žáky a podpora primární prevence prostřednictvím cílených aktivit a tvůrčích činností.

Pondělní program se nesl v duchu vzájemného seznamování žáků, kteří pracovali v rámci svých třídních kolektivů pod vedením školní metodičky prevence a metodika prevence KPPP Zlín. V úterý žáci absolvovali program „Zač utrácíš svůj život“, v jehož průběhu se zamýšleli nad životními hodnotami, názory a postoji. Středa byla věnována prevenci rizikového chování žáků a proběhla aktivita „Křesla pro třídní učitelky“. Před ukončením akce jsme se zúčastnili komentované prohlídky věnované historii zámku, města i okolí.

Nástin zpětné vazby od žáků:

Bál jsem se kolektivu, nakonec to bylo fajn.

Zaujaly mě hry, které mě taky moc bavily. Myslím si, že naše třída se stala moc dobrým kolektivem za ty tři dny. Určitě pro další prváky bych udělala to samé.

Bylo to lepší, než jsem si myslela.

Dana Kořenková

metodička prevence


 

« zpět