Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Adaptační pobyt v Karolince-Bzové

20.09.2018

Naše škola pokládá za jednu z důležitých aktivit v oblasti prevence rizikového chování realizaci adaptačního pobytu žáků 1. ročníků. Akce se tentokrát uskutečnila 10. – 11. 9. 2018 na chatě v Karolince-Bzové.  Prioritním cílem pobytu bylo pozitivní naladění ke studiu ve škole a vzájemné poznávání. Preventivní aktivity byly zaměřené na podporu zdravého klimatu ve třídách, na motivaci žáků k soudržnosti kolektivu. Součástí programu byly interaktivní techniky na podporu spolupráce a důvěry mezi žáky.

Dana Kořenková, metodička prevence

Zpět na fotogalerii

« zpět