DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 14. října 2022, více ZDE.Výstava v Holešově - 22. 9. - 27.11. 2022Výstava k Mezinárodnímu roku skla 2022 ZDE.

Adaptační pobyt v Karolince-Bzové

20.09.2018

Naše škola pokládá za jednu z důležitých aktivit v oblasti prevence rizikového chování realizaci adaptačního pobytu žáků 1. ročníků. Akce se tentokrát uskutečnila 10. – 11. 9. 2018 na chatě v Karolince-Bzové.  Prioritním cílem pobytu bylo pozitivní naladění ke studiu ve škole a vzájemné poznávání. Preventivní aktivity byly zaměřené na podporu zdravého klimatu ve třídách, na motivaci žáků k soudržnosti kolektivu. Součástí programu byly interaktivní techniky na podporu spolupráce a důvěry mezi žáky.

Dana Kořenková, metodička prevence

Zpět na fotogalerii

« zpět