Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

„Adapťák na Franu“

17.09.2019

„Adapťák na Franu“

V druhém zářijovém týdnu odjeli žáci 1. ročníků jako každoročně na adaptační pobyt, tentokrát na horský hotel Fran v Makově. Hlavním cílem akce bylo vzájemné poznání žáků a navázání vztahů mezi nimi a třídními učitelkami, formování kolektivu tříd a seznámení se se školním programem prevence rizikového chování.

Bohatý program pobytu tvořily nejen interaktivní hry, seznamovací aktivity, ale zařadili jsme také pohybové činnosti na čerstvém vzduchu. Úspěšně jsme zdolali vrchol Ztracenec ležící na československé hranici na hřebeni Javorníků, na němž se nachází rozhledna a památník odboje z 2. světové války. Využili jsme vnitřní bazén hotelu i možnost saunování. K večeru došlo i na tradiční opékání špekáčků a promítání filmu Řeky a přílivy.

V průběhu dne jsme monitorovali naladění žáků a úspěšnost jednotlivých aktivit. Atmosféra zůstávala po dobu celého pobytu pozitivní i přes prvotní nepřízeň počasí, a to díky vzornému chování a přátelskému přístupu všech účastníků.

Realizovat a naplňovat cíle adaptačního pobytu nám pomohl i metodik prevence z KPPP Zlín (Ing. Jan Plšek) se svými programy „Zač utrácíš svůj život?“ a „Jako motýl“.  Moc děkujeme za ochotu a spolupráci.

Fran jsme opouštěli se spoustou nových zážitků a také kamarádů. Věříme, že „adapťák“ našim novým žákům alespoň trochu usnadnil přechod do nového prostředí a doufáme, že se jim ve škole bude líbit i dařit.

Na závěr cituji ze zpětné vazby od žáků:

Má to smysl, měli jsme možnost seznámit se s ostatními třídami a hlavně s tou svojí.

Bylo to fajn, byla tam sranda.

Bylo to super.

 

Dana Kořenková

Metodička prevence

Zpět na fotogalerii

« zpět