Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

European Innovative Teaching Award 2022

24.10.2022

Slavnostní předávání ocenění European Innovative Teaching Award 2022 za projekt Erasmus+ „Česko-Slovenská kulturní stopa v Bulharsku“ proběhlo 17. 10. 2022 v Praze a 24. – 26. 10. 2022 v Bruselu. Ocenění uděluje Evropská komise inovativním projektům Erasmus+ z oblasti školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy.

Do Kaiserštejnského paláce v  Praze si pro ocenění přijely dne 17. října koordinátorky projektu Krasimira Kolčeva a Kateřina Hofmannová společně s ředitelem školy Jiřím Pivovarčíkem. Slavnostního předávání se zúčastnily také zástupkyně partnerské školy ze Slovenska Iveta Ochránková a Alena Straňáková.

Programu v Bruselu se za školu zúčastnila Kateřina Hofmannová, která reprezentovala společně s dalšími třemi kolegy oceněné školy za Českou republiku. 

Projekt Erasmus+ Česko-slovenská kulturní stopa v Bulharsku, který se realizoval v letech 2017 – 2019, realizovala Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí ve spolupráci s National high school for performing and screen arts, Plovdiv, Bulharsko a Školou uměleckého priemyslu Trenčín, Slovensko. Během aktivit vznikly dva krátké dokumentární filmy, které nám nejen přiblížily společnou historii, ale žáci také získali zkušenosti s profesionální prací ve filmovém prostředí.

Ocenění si velmi vážíme a je to pro nás skvělá zpětná vazba. Za celý realizační tým děkujeme všem zapojeným žákům a pedagogům!

Další informace k projektu: https://www.sklarskaskola.cz/projekty-skoly/erasmus/cesko-slovenska-kulturni-stopa-v-bulharsku.html

Kateřina Hofmannová


https://www.dzs.cz/clanek/oceneni-za-inovativni-vyuku-european-innovative-teaching-award-2022-ziskaly-i-ceske-skoly

Ocenění za inovativní výuku European Innovative Teaching Award 2022 získaly i české školy

Ocenění uděluje Evropská komise inovativním projektům Erasmus+ z oblasti školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy.

Evropská komise dnes zveřejnila jména nových držitelů European Innovative Teaching Award (EITA) 2022. Hodnocení probíhá ve 4 kategoriích:

  • Předškolní vzdělávání (MŠ) 
  • Primární vzdělávání (1. stupeň ZŠ)
  • Sekundární vzdělávání (2. stupeň ZŠ a gymnázia)
  • Odborné vzdělávání a příprava

Oceněné projekty jsou zaměřeny na téma roku 2022 Učíme se spolu, podporujeme kreativitu a udržitelnost, které přímo navazuje na iniciativu Evropské komise Nový evropský Bauhaus (NEB).

V roce 2022 bylo oceněno celkem 98 projektů, z toho 20 v předškolním vzdělávání, 26 v primárním vzdělávání, 27 v sekundárním vzdělávání a 25 v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Oceněny byly projekty z 29 evropských zemí, z toho čtyři byly realizovány českými školami:

  • Kindergarten At The Castle – Mateřská škola Na Hradě, Třebíč-Borovina
  • Základní škola Velvary, okres Kladno
  • Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
  • Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Slavnostní předávání ocenění proběhne v Bruselu 25. října 2022 za účasti Mariyi Gabriel, evropské komisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež a zástupců oceněných organizací. Národní předávání ocenění proběhne 17. října 2022 v Praze. Všem oceněným blahopřejeme k velkému úspěchu.

Na YouTube naleznete video sestřih zástupců všech oceněných škol v Česku, ve kterém představují svoje projekty:

« zpět