Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Hodnocení klauzurních prací žáků oboru Užitá malba

11.02.2024

Hodnocení klauzurních prací žáků oboru Užitá malba za první pololetí probíhalo v termínu od 17. do 19. ledna 2024. Komise byla složena z pedagogů oboru UM a pozvání přijal externí odborník, malíř a pedagog Ostravské univerzity, Fakulty umění Jiří Kuděla. Žáci všech ročníků byli hodnoceni ze dvou disciplín – malba na dané téma (dle ročníkových zadání) a studijní kresba lidského těla.

První ročník prezentoval malby realistického zátiší technikou tempery na kartonu a kresby busty tužkou na papíru. Žáci druhého ročníku se ve své malířské práci věnovali volné malbě zátiší technikou akrylu na plátno. Ve figurální kresbě předložili komisi k zhodnocení studijní kresby půlfigury přírodním a umělým uhlem na baličáku.  Ve třetím ročníku měli žáci za úkol vytvořit sérii tří obrazů na téma „Zvíře – realita / abstrakce / stylizace“ technikou akrylu na sololitové desce a kresebnou studii lidské kostry v životní velikosti na formát A0 s využitím kombinace kresebných médií. Čtvrtý ročník prezentoval své poslední klauzurní práce na téma „Voda“. Podle zadání měli maturanti možnost malovat na jeden velký formát nebo vytvořit sérii obrazů libovolnou malířskou technikou. Volnost ve výběru kresebné techniky měli také u kresby celé figury podle živého modelu na formát A0.

Zpět na fotogalerii

« zpět