Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Křížová cesta pro klášterní zahradu v Zašové

31.01.2020

Matice zašovská, organizace, která se stará kromě jiného o smysluplné využití areálu bývalého trinitářského kláštera v Zašové, oslovila v loňském roce SUPŠ sklářskou ve Val. Meziříčí s nabídkou malířské zakázky. Jednalo se o namalování 14 zastavení tzv. křížové cesty sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Tohoto úkolu se chopili žáci čtvrtého ročníku oboru užitá malba spolu s pedagogickým vedením. Technikou malby plošnými barvami na skle vytvořil každý dvě varianty výjevu ve formátu 24 x 30 cm. Obrázky budou následně zasazeny do sloupů symbolicky ve tvaru kříže, jež budou vytvořeny z oceli zvané corten. Tento materiál je charakteristický korozní vrstvou, což přispěje výtvarnému vyznění celého díla. Podobu sloupů navrhl akad. arch. Libor Sošťák. V červenci 2020, v rámci tradiční zašovské poutě konané 4. - 5. 7., proběhne představení celého projektu s výstavou maleb, přípravných skic i ukázkou jednoho ze sloupů. Křížová cesta bude instalována v areálu klášterní zahrady v Zašové během léta a podzimu.

Slavnostní předání maleb proběhlo ve škole ve čtvrtek 23. 1. 2020 za účasti starosty Zašové Jiljího Kubrického, ředitele školy Jiřího Pivovarčíka a zástupců Matice zašovské Josefa Krůpy a Jiřího Šimčíka.

Malby vytvořili:
žáci - Štěpánka Adámková, Sabina Bartasová, Šimon Bolcek, Adriana Drexlerová, Sarah Charlotte Grundzová, Tereza Hambálková, Renata Jelínková, Veronika Olivová, Kateřina Pavlíková, Gabriela Sklenářová, Natálie Vrátná
učitelky: Jitka Skočková, Nikola Kostková


 

« zpět