Den otevřených dveří 8. 3. 2024V roce 2024 oslaví škola 80. výročí založení !!!Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Návštěva restaurátorské dílny

17.01.2023

Dne 27. 1. 2023 jsme s žáky 1. ročníku oborů Průmyslový design a Výtvarné zpracování skla a světelných objektů navštívili unikátní restaurátorskou dílnu Vlastivědného muzea v Olomouci. Cílem této akce bylo propojení teoretického vyučování s praxí.
Žáci se nejprve seznámili s historií a sbírkovými předměty muzea, avšak za nejzajímavější část akce bezesporu považovali prezentaci práce restaurátora. Teoretický výklad byl doplněn praktickými ukázkami, při nichž si žáci mohli vyzkoušet jednotlivé postupy - například rozpoznat plátnové vazby pomocí mikroskopu či s nástroji na restaurování kovu skutečně pracovat.
Tato exkurze byla součástí projektu, v rámci něhož se žáci obeznámili také s prací muzejního pedagoga či kurátora sbírky.
Součástí exkurze byla rovněž návštěva expozice muzea umění Olomouc a prohlídka galerií Telegraph a Caesar.

Návštěva restaurátorské dílny se pro některé žáky stala natolik inspirativní a zajímavou zkušeností, že by na tomto pracovišti také rádi vykonávali svou budoucí odbornou praxi.

Petra Mičunková

« zpět