Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

ONLINE VIDEOHOVORY NA SUPŠ sklářské VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 17. 2. 2021

04.02.2021

Dny otevřených dveří na školách byly z důvodu koronavirové pandemie zrušeny, proto přicházíme s online variantou možnosti prezentace vzdělávací nabídky a aktivity školy žákům a uchazečům, kteří se v letošním školním roce 2020/2021 budou ucházet o studium na střední škole.

 

Vedení školy a vedoucí jednotlivých ateliérů vám budou k dispozici ve středu 17. 2. 2021 od 13:00 - 15:00.

DESIGN SKLA - vedoucí oboru: MgA. Josef Divín - https://join.skype.com/fTBhUXKhPZI2

UŽITÁ MALBA - vedoucí oboru: MgA. Nikola Kostková - https://join.skype.com/hTJ5nlVMwXnc

PRŮMYSLOVÝ DESIGN -  vedoucí oboru: akad. soch. Jiří Dorňák - https://join.skype.com/mrpsmkKJZRKb

ŘEMESLO - vedoucí oboru: Ing. Jiří Tesař, MgA. Ondřej Strnadel - https://join.skype.com/pU431nnfq68c

Vedení školy:  ředitel – Mgr. Jiří Pivovarčík - https://join.skype.com/eiobx7NfmJws

Zástupkyně ředitele: Mgr. Markéta Plšková - https://join.skype.com/h7YbInazsEMv

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, jež v roce 2019 oslavila 75. výročí svého založení, úspěšně navazuje na dlouholetou sklářskou tradici v regionu. Nabízí vzdělávání ve výtvarných oborech pro všechny zájemce, kteří chtějí rozvíjet svoji kreativitu a umělecké nadání. Podle svého zaměření se mohou uchazeči ucházet o studium oborů design skla, umělecké řemeslo, užitou malbu, průmyslový design nebo učební obor sklář se zaměřením na malbu, broušení nebo hutní tvarování skla.

V průběhu studia oboru užitá malba se žáci seznámí se všemi malířskými technikami malby jako je akvarel, tempera, akryl, olej, enkaustika, nástěnné techniky, mozaika aj. Naučí se realisticky i volně kreslit a malovat zátiší, krajinu, architekturu i figurální kompozice. Díky zázemí, které škola poskytuje, si vyzkouší i některé ze sklářských technik – vitráž, broušení, pískování apod.

V ateliéru průmyslového designu se žáci věnují navrhování výrobků z oblasti produktového designu, 3D designu, 3D vizualizací a 3D tisku, tvarovému a grafickému designu obalů, navrhování designu interiéru a exteriérových prvků. Vytvářejí jak klasické modely z nejrůznějších materiálů jako je papír, sádra, dřevo, plasty, umělá pryskyřice či sklo, ale také modely s využitím nejpokročilejších technologií 3D tisku a 3D skenování. Součástí studia je tak i výuka práce ve 2D a 3D grafických programech pro vytváření prezentací a prostorových vizualizací designerských návrhů.

Studenti ateliéru design skla se v průběhu studia seznámí se základy kresby perspektivy a figury, navrhují a realizují užité předměty (nápojové soubory, mísy, vázy aj.) i volné skleněné objekty, vitráže, mozaiky a svítidla ve školní ateliérové huti.

Tříletý učební obor Sklář nabízí získání výučního listu v tradičních sklářských činnostech. Pro zaměření Sklář – foukač je k dispozici moderní sklářská huť s tavícími pecemi a veškerým technologickým vybavením. Obor Brusič skla se vyučuje ve dvou brusičských dílnách s vybavením pro hladinářské i kuličské broušení, což je tradiční česká technika zušlechťování skla. Studentky oboru malba skla se seznámí se širokou paletou malířských technik od vysokého smaltu přes reliéf až po perokresbu. Absolventi všech tří uvedených zaměření najdou uplatnění ve sklářských firmách v tuzemsku i v zahraničí, kde roste poptávka po mladých řemeslně zdatných zaměstnancích. V rámci praxí těchto oborů spolupracuje škola s tradiční českou sklářskou firmou Moser Karlovy Vary a výrobcem luxusního osvětlovacího skla, firmou BROKIS.

www.sklarskaskola.cz                       

Virtuální prohlídka


 

« zpět