Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Plenér Balčik 2024

12.06.2024

Ve dnech 30.5 - 9. 6. proběhl plenér žáků v bulharském Balčiku. Žáci pracovali v prostředí Kulturního centra Dvoreca v přímořském Balčiku na zadaných úkolech. Navštívili také starobylý Nesebr, který je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Výstupem plenéru byla vernisáž výstavy, kterou připravili pedagogové a žáci naší školy ve spolupráci s pedagogy a žáky Národní umělecké školy "Dobri Hristov" z Varny. S touto prestižní uměleckou školou se stoletou tradicí byla navázána spolupráce. Zástupci SUPŠ sklářské byli přijati ředitelkou školy paní Rumjanou Petrovou. Dohodnuta byla reciproční návštěva pedagogů v příštím školním roce, do budoucna byl deklarován zájem na hlubší projektové spolupráci v oblasti výměny zkušeností, výuky žáků či společných výstav.

Při slavnostní vernisáži poděkovala ředitelka Kulturního centra Dvoreca paní Ženi Mihailova za přítomnosti zástupce hejtmana oblasti Dobrič naší škole za dlouholetou úspěšnou spolupráci a předala řediteli školy trofej s děkovným dekretem. Za dlouholetou spolupráci byli "vyznamenáni" také paní učitelka Mgr. Krasimira Kolčeva a pan učitel MgA. Josef Divín. 

Pozn. autora: Vyznamenání by si zasloužil i věrný pes jménem Frankee (viz foto), který je pamětníkem více než desetileté spolupráce školy a Kulturního centra Dvoreca v Balčiku.

Zpět na fotogalerii

« zpět