Hledáme učitele ČJL, více ZDE. V pondělí 17. 4. 2023 proběhnou individuální konzultace s pedagogy. Bližší info zdeNová školní prodejna skla zahájila provoz !

Preventivní program

18.10.2022

Preventivní program

Motivačně interaktivní program „Závislost tady a teď“ v rámci každoroční spolupráce s KONTAKTNÍM CENTREM AGARTA Valašské Meziříčí splnil očekávané cíle. Žáky téma návykových látek zajímalo a aktivně se zapojili do tvorby příběhu závislé osoby a vystupovali v jednotlivých rolích. Lektoři dokázali navodit přátelskou atmosféru, díky které se žáci před sebou navzájem neostýchali. Společné zážitky určitě upevnily pozitivní sociální vztahy ve třídě. Žáci také měli možnost se seznámit s činností a službami, které Kontaktní centrum Agarta poskytuje. Na závěr návštěvy byl prostor i pro jejich dotazy. Lektoři bez problémů upřímně odpovídali a celá komunikace mezi nimi a našimi žáky byla přirozená a sympatická.

Věřím, že podobné programy jsou pro žáky přínosem a dovednosti z prožité aktivity využijí ve svůj prospěch.

Dana Kořenková, metodička prevence

« zpět