Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !MUZEJNÍ NOC 31. 5. Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Program prevence

20.02.2019

Program prevence

I letos jsem využila nabídku Kontaktního centra Klíč ze Vsetína a společně se žáky 1. ročníku jsem se účastnila 15. 2. 2019 interaktivní vzdělávací hry „Závislost tady a teď“.  Žáci vystupovali za jednotlivé postavy v modelové situaci drogově závislé tentokrát 17 leté dívky, které dali jméno Naděžda. Snažili se pochopit smýšlení a jednání drogově závislých a také skutečnost, jak tento problém působí na široké okolí uživatelů. Využili jsme možnost prohlédnout si jednotlivé prostory nízkoprahového zařízení a získali jsme informace o službách, které jsou zde poskytovány klientům. Tato školní preventivní akce umocněná osobním prožitkem byla zajímavou a cennou zkušeností.  

Dana Kořenková

Metodik prevence

Zpět na fotogalerii

« zpět