Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Projekt Erasmus+

02.05.2022

Projekt Erasmus+ 2017-1-CZ01-KA202-035580 s názvem 

„Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku“ nominován na ocenění

The European Innovative Teaching Award (EITA)

Jeden z projektů Erasmus+ realizovaných Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Valašské Meziříčí byl Domem zahraniční spolupráce nominován na ocenění za výjimečný přínos učitelů a jejich škol ve vzdělávání a byl vybrán jako příklad dobré praxe v odborném vzdělávání a přípravě.

Evropské ocenění  “European Innovative Teaching Award” (EITA)  je aktivitou Evropské komise s cílem představit veřejnosti ty nejlepší inovativní výukové postupy využité v projektech realizovaných v rámci programu Erasmus+. Cílem této aktivity je ocenit práci škol a jejich učitelů, zdůraznit touto cestou hodnotu evropské spolupráce na poli vzdělávání a podpořit vznikající platformu. Zdroj a další informace naleznete na:

 https://www.dzs.cz/clanek/european-innovative-teaching-award-2022-kriteria-zpusobilosti-vyberu-oceneni

Projekt „Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku“  byl zaměřený na uvědomění si významného přínosu české a slovenské inteligence při budování Bulharského státu na přelomu 19. a 20. století. Během dvouletého období vznikly dva dokumentární filmy, které současné generaci a odborné veřejnosti přiblížili život a dílo architekta Josefa Schnitra a významného publicisty Samuela J. Zacheje. Projektu se účastnili a jednotlivé aktivity realizovali žáci a pedagogové tří škol: Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí, Školy uměleckého priemyslu Trenčín, Slovensko a Nationa high school of stage and film design, Plovdiv, Bulharsko. Další informace o projektu naleznete na:

 https://www.sklarskaskola.cz/projekty-skoly/erasmus/cesko-slovenska-kulturni-stopa-v-bulharsku.html

 

Děkujeme všem, kteří se projektu zúčastnili a pomohli tak projekt úspěšně zrealizovat.

Autorky projektu: Krasimira Kolčeva a Kateřina Hofmannová


 

« zpět