V pátek 29. září 2023 vyhlášeno ředitelské volno pro žáky!Výstava MEZI SKLEM v PASK Klatovy od 23. 6. více ZDE Nová školní prodejna skla zahájila provoz !

První schůze členů školního parlamentu

06.02.2023

První schůze členů školního parlamentu

Dne 25. 1. 2023 proběhla vůbec první, ustavující schůze nově zvoleného žákovského parlamentu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí, jíž předsedal Mgr. Jan Rynd a přítomni byli rovněž ředitel školy a jeho zástupkyně.

Zastupitelé parlamentu složili slib, jímž se zavázali k řádnému plnění svých povinností a respektování schválených stanov a pravidel chodu parlamentu, poté z rukou ředitele školy převzali osvědčení o svém zvolení.

V další části setkání byli zvoleni předseda (Michal Vavruša, 2.B) a místopředsedkyně (Jasmína Pavlátová, 2.A) parlamentu. Následovalo projednání bodu č. 1, kterým byl způsob výběru žáků na školní akce, jež předpokládají splnění určených kritérií.

Členové školního parlamentu se budou scházet jednou měsíčně, aby projednávali témata týkající se chodu školy.

Ředitel školy předává členům parlamentu osvědčení o jejich zvolení do funkce

« zpět