Den otevřených dveří 8. 3. 2024V roce 2024 oslaví škola 80. výročí založení !!!Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

SEBEOBRANA

13.01.2020

V rámci prevence rizikového chování trénovali „třeťáci“ v pátek 10. 1. 2020“ pod dohledem strážníků Městské Policie Valašské Meziříčí nácvik základních hmatů a chvatů využitelných v různých nebezpečných situacích. Žáci byli poučeni o bezpečné vzdálenosti, ochranných prvcích a přiměřené obraně vůči útočníkům. 

Doufáme, že získané praktické dovednosti nikdy nebudou potřebovat vyzkoušet v reálném životě.

Dana Kořenková

Metodička prevence

« zpět