Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Stáž projektu Erasmus+, Kultura spojuje.

21.10.2018

 1. V neděli 21. října 2018 zahájilo 21 žáků Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí krátkodobou odbornou stáž v bulharském Balchiku. Stáž je financována z projektu Erasmus+ s názvem Kultura spojuje.

 2. Vybraní žáci maturitních a učňovských oborů zaměřených na sklo jsou na čtrnácti denní odborné stáži v rámci projektu Erasmus+ Kultura spojuje v kulturním centru Dvoreca v bulharském městě Balchik https://www.facebook.com/pages/Balchik-Palace/131963603506962 . Pod vedením vedoucí propagace Galji Gerogevi navrhují upomínkový předmět ze skla.-- Kateřina Hofmannová

 3. Ve středu 24. 10. 2018 přivítal účastníky projektu Erasmus+ Kultura spojuje zástupce z radnice bulharského města Sava Ticholov. Žáci navštívili zrekonstruovanou budovu mlýna, která slouží jako informační centrum města.--Kateřina Hofmannová

 4. Účastníci krátkodobé stáže v rámci projektu Erasmus+ Kultura spojuje v bulharském Balchiku navštívili muzikálové představení "Zpívání v dešti" v divadle ve Varně. Vedoucí projektu Krasimira Kolčeva a Kateřina Hofmannová se společně s ředitelkou kulturního centra Dvoreca Zheni Mihajlovou setkaly s ředitelkou divadla Danielou Dimovou, které předaly dárek vyrobený ve Školní ateliérové huti.

 5. V Městské galerii v bulharském Balchiku se žáci oboru Užitá malba v rámci projektu Erasmus+ Kultura spojuje, postupně seznamují s chodem galerie. Odbornou stáž vede ředitelka galerie Radostina Encheva a galeristka Nikolina Ivanova. Získali informace, jakým způsobem se registrují a ochraňují obrazy v depozitu galerie, co všechno předchází přípravě výstav a začali chystat výstavu svých vlastních prací, které vzniknou v zahradách kulturního centra v Balchiku.-- Kateřina Hofmannová

 6. Projektu Erasmus+ Kultura spojuje, se účastní také žáci oboru Průmyslový design. Během stáže u městské architektky Anny Demirevy se mladí designéři věnují navrhování městského mobiliáře. Inspiraci hledají v tradiční i moderní architektuře a v přírodě, která je obklopuje v kulturním centru Dvoreca v bulharském městě Balchik. -- Kateřina Hofmannová

 7. Žákyně oboru Užitá malba instalují v Městské galerii v Balchiku výstavu maleb, kreseb, skleněných obrazů, malovaných skleniček a váz. Všechny exponáty vznikly během stáže v bulharském Balchiku v rámci projektu Erasmus+ Kultura spojuje. Fotografie: Sabina Bartasová a Kateřina Pavlíková

 8. 1. 11. 2018 v 11 hodin byla zahájena vernisáž výstavy, kterou uspořádaly žákyně oboru Užitá malba v Městské galerii v Balchiku pod vedením ředitelky Radostiny Enchevy. Na výstavě byly prezentovány práce, které vytvořili žáci všech oborů během krátkodobé stáže projektu Erasmus+ Kultura spojuje. -- Kateřina Hofmannová

 9. Zobrazit zprávu jako text

  Osm žáků oboru Průmyslový design na posledním setkání s architektkou Annou Demirevou prezentovalo své výsledné modely a návrhy městského mobiliáře pro město Balchik v Bulharsku. Ukončili tak 14ti denní stáž v projektu Erasmus+ Kultura spojuje.
  Fotografie: Kateřina Rusnoková-- Kateřina Hofmannová

 10. Upomínkový předmět pro Kulturní centrum Dvoreca, Balchik v Bulharsku navrhovali během stáže v projektu Erasmus+ Kultura spojuje žáci sklářských oborů. Své návrhy a modely prezentovali ředitelce centra Zheni Mihaylové a Galji Georgevě, která je vedla po celou dobu stáže. 
  Fotografie: Sabina Bartasová
  Kateřina Hofmannová
Zpět na fotogalerii

« zpět