Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Ve dnech 19. až 23. června 2023 se konala odborná stáž pro mladé skláře z Valašského Meziříčí

26.06.2023

Ve dnech 19. až 23. června 2023 se konala odborná stáž pro mladé skláře z Valašského Meziříčí zaměřená na výrobu uměleckých vitráží. Stáž s názvem „Životní cesta za sklem" probíhala ve spolupráci s firmou SKLOART.CZ v Lubenci (okres Louny).

Vybraní žáci školy - Vladimír Šiška, Adam Bárta, Julie Černochová a Monika Vrtělová z třídy 1.C měli možnost naučit se pod vedením pedagogů Ondřeje Galii a Daniely Volfové techniku výroby vitráží do olova. Během stáže vytvořili skleněné vitráže podle svých vlastních návrhů. Pracovníci firmy SKLOART.CZ je zaučili a vedli k samostatné práci.

Stáž byla intenzivní. První den po příjezdu a seznámení s prostředím firmy žáci pracovali až do večera. Následující den pokračovali v započaté práci již od rána a poté jsme se všichni setkali s manželi Kantovými a sdíleli s nimi své dojmy z prvních hodin práce s vitrážemi.  Ve středu si mladí skláři udělali přestávku a vyrazili na exkurzi do Karlových Varů. Po návratu pokračovali v práci na vitrážích a večer se seznámili s historií kostela sv. Jiljí v Libyni, který manželé Kantovi, majitelé firmy SKLOART.CZ, zachránili před devastací a doplnili jej o krásné vitráže. Ve čtvrtek a v pátek žáci dokončovali své práce, čistili vitráže a fotografovali je jako vzpomínku na společnou práci.

Účastníci stáže si odnesli nezapomenutelné zážitky a poznatky z práce se sklem a vitrážemi v inspirujícím prostředí firmy SKLOART.CZ. Jejich dokončené vitráže budou vystaveny 16. září během oslav výročí 15 let spolku a 30 let existence firmy SKLOART.CZ.

Žáci a pedagogové vyjádřili svou vděčnost všem zaměstnancům firmy za profesionální vedení a pomoc během stáže.

 

Žáci vymysleli příběh o vitrážích, které vznikly…

Příběh Sedmi Vitráží

Na vrcholu starobylého hradu, kde panovníci Král Richard a Královna Jitka vládli spravedlivou rukou, tekl čas jako pozvolná řeka. Z pohádkového okna světnice se naskýtal výhled na hustý les, kde se ukrývalo tajemství staré jako samotný hrad. Pod pláštěm noci, za světla lampy, kde svíčky tancovaly ve větru, se odvíjel příběh sedmi vitráží.

Tento les, vyhlášený pro svou neprostupnou zeleň a magii, byl pod mocí starodávné kletby. Uprostřed něj, jakoby objímáno stromy, se nacházelo malé jezírko. Bylo to kouzelné místo, kde žily rybky s duhovými šupinami, které uměly promlouvat s větrem. Kolem jezírka téměř celý rok rozkvétaly kopretiny a nad nimi tancovali pestrobarevní motýli, kteří se svými křídly dotýkali hvězd.

Jednoho dne objevil pod starou vrbovou větví na břehu jezírka Kočičí Princeznu. S každým úsvitem tu seděla se zavřenýma očima a zdálo se, že poslouchá písně listů a zpěv jezera. Lidé z hradu šeptali, že tato kočka byla kdysi princezna, která se ztratila v lese a byla uvězněna kletbou.

Zpět na fotogalerii

« zpět