Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

„Závislost tady a teď“

09.12.2019

V letošním preventivním programu naší školy opět nechyběl projekt, který zabezpečuje Kontaktní centrum Klíč ve Vsetíně.  Tentokrát „prváci“ nemuseli cestovat, protože kontaktní centrum pro uživatele návykových látek bylo nově otevřeno i ve Valašském Meziříčí. První termín návštěvy 22. 11. 2019 byl určen pro žáky třídy 1. B a 1. C. Další akce 6. 12. 2019 se zúčastnili žáci 1. A.

Posláním centra je minimalizovat rizika spojené s užíváním drog, podpora změny rizikového chování klientů a zlepšení kvality jejich života. Příběh, který si žáci sami vymýšlí, a rozvíjí, je umocněn osobním prožitkem vystupováním žáků v jednotlivých rolích.

Dana Kořenková - Metodik prevence


 

« zpět