Řemeslo

Uměleckořemeslné zpracování skla + Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla - kombinovaný obor L0+H

Kód a název vzdělávacího programu: 82-51-L/05  Uměleckořemeslné zpracování skla

  • HUTNÍ TVAROVÁNÍ SKLA
  • UMĚLECKÁ MALBA SKLA
  • UMĚLECKÁ VITRÁŽ A MOZAIKA
  • BROUŠENÉ A RYTÉ SKLO
  • SKLENĚNÝ ŠPERK A MODNÍ DOPLŇKY

Od školního roku 2022/2023 bude možné studovat kombinovaně obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H (Sklář) v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0 (čtyřleté studium oboru Uměleckořemeslné zpracování skla).

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem (H), střední vzdělání s maturitní zkouškou (L0)

Délka a forma vzdělávání: 3 roky v denní formě (H), 4 roky v denní formě (L0)

 

Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla - samostatný obor

Kód a název vzdělávacího programu: 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání: 3 roky v denní formě vzdělávání

 

Uměleckořemeslné zpracování skla

Kód a název vzdělávacího programu: 82-51-L/05  Uměleckořemeslné zpracování skla

  • HUTNÍ TVAROVÁNÍ SKLA
  • UMĚLECKÁ MALBA SKLA
  • UMĚLECKÁ VITRÁŽ A MOZAIKA
  • BROUŠENÉ A RYTÉ SKLO
  • SKLENĚNÝ ŠPERK A MODNÍ DOPLŇKY

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 4 roky, denní studium

 


 

následujícíZpět do galerie
 
 
Zvětšit