V pátek 29. září 2023 vyhlášeno ředitelské volno pro žáky!Výstava MEZI SKLEM v PASK Klatovy od 23. 6. více ZDE Nová školní prodejna skla zahájila provoz !

Řemeslo

Od školního roku 2022/2023 je možné studovat kombinovaně obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H (Sklář) v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0 (čtyřleté studium oboru Uměleckořemeslné zpracování skla).

kombinovaný obor L0+H

Uměleckořemeslné zpracování skla + Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla  

Kód a název vzdělávacího programu: 82-51-L/05  Uměleckořemeslné zpracování skla

 • HUTNÍ TVAROVÁNÍ SKLA
 • UMĚLECKÁ MALBA SKLA
 • UMĚLECKÁ VITRÁŽ A MOZAIKA
 • BROUŠENÉ A RYTÉ SKLO
 • SKLENĚNÝ ŠPERK A MODNÍ DOPLŇKY

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem (H), střední vzdělání s maturitní zkouškou (L0)

Délka a forma vzdělávání: 3 roky v denní formě (H), 4 roky v denní formě (L0)

 - kombinovaný obor L0+H poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0


V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 ředitel školy rozhodl o konání talentové zkoušky v oborech (rozhodnuti.pdf) :

82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla  +  28-58-H/01 Sklář - Výrobce a zušlechťovatel skla

1. kolo talentových zkoušek je stanoveno na (Rozhodnutí.pdf)

Termín 3. a 4. ledna 2024
Náhradní termín
23. 1. 2024
Uzávěrka přihlášek 30.11.2023

2. kolo talentových zkoušek je stanoveno na (Rozhodnuti.pdf)

Termín X. března 2024
Náhradní termín
 
Uzávěrka přihlášek X. března 2024
 • HUTNÍ TVAROVÁNÍ SKLA - Hutní tváření skla se zaměřuje na vzdělání v oblasti výroby a zpracování skla. Studenti se učí různým technikám výroby skleněných předmětů, jako jsou foukání, lisování, vytahování a další. V rámci výuky se také studenti seznámí s vlastnostmi skla a jeho chemickým složením. Důraz se kladie na praktickou část výuky, studenti se učí práci s různými nástroji a stroji používanými při výrobě skla. V rámci oboru Hutní tváření skla se také studenti seznámí s historií sklařského umění a tradičními technikami výroby skla. Absolventi tohoto oboru jsou připraveni pracovat v průmyslové výrobě skla nebo se uplatnit v oblasti uměleckého řemesla.
 • UMĚLECKÁ MALBA SKLA - Umělecká malba skla se zaměřuje na vzdělání v oblasti uměleckého zpracování skla. Studenti se učí různým technikám malby na sklo, jako jsou vitrážová malba, malba na ploché sklo, leptání skla a další. V rámci výuky se studenti seznámí s vlastnostmi skla a jeho povrchovou úpravou. Důraz se kladie na kreativní část výuky, studenti se učí tvorbě vlastních návrhů a aplikaci barev na sklo. V rámci oboru Umělecká malba skla se také studenti seznámí s historií sklařského umění a současnými trendy v této oblasti. Absolventi tohoto oboru jsou připraveni pracovat v oblasti uměleckého skla, včetně tvorby vitráží, dekorativních prvků a uměleckých předmětů z skla.
 • UMĚLECKÁ VITRÁŽ A MOZAIKA - Umělecká vitráž a mozaika se zaměřuje na vzdělání v oblasti uměleckého zpracování skla v podobě vitráží a mozaik. Studenti se učí různým technikám výroby vitráží a mozaik, jako jsou řezání, broušení, skládání, leptání a spékání skla. V rámci výuky se studenti seznámí s vlastnostmi skla a jeho povrchovou úpravou. Důraz se kladie na kreativní část výuky, studenti se učí tvorbě vlastních návrhů a aplikaci barev a tvarů na sklo. V rámci oboru Umělecká vitráž a mozaika se také studenti seznámí s historií a současnými trendy vitrážového a mozaikového umění. Absolventi tohoto oboru jsou připraveni pracovat v oblasti uměleckého skla, včetně tvorby vitráží, dekorativních prvků, a mozaikových obrazů.
 • BROUŠENÉ A RYTÉ SKLO - Broušené a ryté sklo se zaměřuje na vzdělání v oblasti zpracování skla pomocí broušení a rytí. Studenti se učí různým technikám broušení a rytí skla, jako jsou rovné broušení, fazetování, rytí ornamentů a další. V rámci výuky se studenti seznámí s vlastnostmi skla a jeho povrchovou úpravou. Důraz se kladie na praktickou část výuky, studenti se učí práci s různými brousky a rytými nástroji používanými při zpracování skla. V rámci oboru Broušené a ryté sklo se také studenti seznámí s historií a současnými trendy v oblasti zpracování skla. Absolventi tohoto oboru jsou připraveni pracovat v oblasti průmyslové výroby skla nebo v oblasti uměleckého řemesla, včetně výroby dekorativních předmětů a uměleckých děl z broušeného a rytého skla.
 • SKLENĚNÝ ŠPERK A MODNÍ DOPLŇKY - Skleněný šperk a módní doplňky se zaměřuje na vzdělání v oblasti designu a výroby skleněných šperků a módních doplňků. Studenti se učí různým technikám zpracování skla pro tvorbu šperků a doplňků, jako jsou foukání, tvarování, řezání a skládání skla. V rámci výuky se studenti seznámí s vlastnostmi skla a jeho povrchovou úpravou, a také se učí aplikovat různé dekorační techniky, jako jsou malování, leptání a pískování. Důraz se kladie na kreativní část výuky, studenti se učí tvorbě vlastních návrhů a aplikaci barev a tvarů na sklo. V rámci oboru Skleněný šperk a módní doplňky se také studenti seznámí s historií a současnými trendy v oblasti skleněných šperků a módních doplňků. Absolventi tohoto oboru jsou připraveni pracovat v oblasti průmyslové výroby skleněných šperků a doplňků, nebo jako samostatní tvůrci šperků a doplňků, či v uměleckých řemeslech.

Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla - samostatný obor

(aktuálně lze studovat pouze v rámci kombinovaného oboru L0+H, nikoliv samostatně)

Kód a název vzdělávacího programu: 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání: 3 roky v denní formě vzdělávání

Uměleckořemeslné zpracování skla - samostatný obor

(aktuálně lze studovat pouze v rámci kombinovaného oboru L0+H, nikoliv samostatně)

Kód a název vzdělávacího programu: 82-51-L/05  Uměleckořemeslné zpracování skla

 • HUTNÍ TVAROVÁNÍ SKLA
 • UMĚLECKÁ MALBA SKLA
 • UMĚLECKÁ VITRÁŽ A MOZAIKA
 • BROUŠENÉ A RYTÉ SKLO
 • SKLENĚNÝ ŠPERK A MODNÍ DOPLŇKY

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 4 roky, denní studium

  

následujícíZpět do galerie
 
 
Zvětšit